Menu luk

Du kan være stolt af dit arbejde

Sagerne om hvidvask og udbytteskattesvindel har kastet sektoren ud i en alvorlig tillidskrise, men det er udelukkende ledelsernes ansvar. ”Medarbejderne kan godt holde ryggen rank og være stolte af det arbejde, de præsterer”, siger Finans Danmarks formand, Michael Rasmussen.

28. jan. 2019
4 min

​2018 var præget af sager om hvidvask og udbytteskattesvindel. Det fik Finans Danmarks formand, Michael Rasmussen, til på sektorens vegne at komme med en stor undskyldning i sin tale ved brancheforeningens årsmøde i København mandag den 3. december.

"Vi har i årets løb set sager, hvor vi i sektoren har begået så alvorlige fejl, at der er tale om brud på den kontrakt med samfundet, vi som banker og kreditinstitutter har til opgave at leve op til. For de fejl vil vi som samlet sektor gerne sige undskyld. Til vores kunder og til samfundet", sagde Michael Rasmussen.

Ifølge Michael Rasmussen er der kun et sted at kigge hen for at finde et svar på, hvordan bankerne genskaber tilliden – og det er indad.

"Når danskerne ser på os – altså de af os herinde, der er direktører i en finansiel virksomhed

– så tror jeg, at mange af dem ser en gruppe mænd og kvinder, der har tænkt mere i egen indtjening end i samfundets ve og vel. Vi skal gøre os klart, at problemet starter og slutter hos os – ikke hos medarbejderne i sektoren", sagde Michael Rasmussen.

I et eksklusivt interview med Magasinet Finans præcis en måned efter årsmødet understreger Michael Rasmussen, at medarbejderne ikke har andel i den alvorlige tillidskrise, sektoren befinder sig i.

"Medarbejderne kan godt holde ryggen rank og være stolte af det arbejde, de præsterer. Det er dem, der hver eneste dag hjælper borgerne med at nå deres mål og drømme – og virksomheder med vækst og udvikling", siger Finans Danmarks formand og fremhæver, at især de medarbejdere, der har kundekontakt, personificerer den finansielle sektor og er med til at skabe tillid.

Samfundskontrakten skal styrkes

Michael Rasmussen, der til daglig er koncernchef i Nykredit, betoner, at finanssektoren lever i og af det danske samfund, og at den derfor også skal bidrage positivt til samfundet.

"Vi kan ikke drive en sektor, som er i modstrid med det danske samfunds værdier og normer. Hvis ikke vores forretninger kan forklares og forsvares, skal vi ikke gøre de forretninger. Vi skal altid tænke kritisk over, hvordan vi tjener vores penge", siger han.

Michael Rasmussen er ikke tilhænger af nulfejlskultur, for det kan ikke undgås, at mennesker indimellem begår en fejl. Men det er vigtigt, at man erkender fejlen og forsøger at rette op på den, mener han.

Styrket indsats mod hvidvask

Finans Danmark nedsatte i december en taskforce, der fra januar og frem til fjerde kvartal i år skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet styrkes. Formand for arbejdsgruppen er juraprofessor Linda Nielsen fra Københavns Universitet, og blandt emnerne for arbejdet er fælles it-løsninger i virksomhederne, bedre myndighedssamarbejde, etik og uddannelse af medarbejdere, der arbejder med hvidvask.

"Denne taskforce er et bidrag til at genskabe troværdighed og tillid især på hvidvaskområdet", siger Michael Rasmussen og understreger, at Finans Danmark bakker op om alle initiativer – både nationalt og internationalt – der bidrager til at forebygge og forhindre hvidvask, terrorfinansiering, udbyttesvindel, skatteunddragelse og andre kriminelle aktiviteter.

Etik er vigtigere end profit

I sin tale på brancheforeningens årsmøde sagde Michael Rasmussen til de deltagende bankdirektører, at "vi skal aldrig sætte profit før etik". Og han opfordrede dem til at gå tilbage til deres virksomhed og sammen med kolleger og ejere at gøre sig helt klart, hvordan netop deres virksomhed bidrager positivt til samfundet.

"Det er op til det enkelte institut og den enkelte leder at gøre dette konkret", siger Michael Rasmussen til Magasinet Finans og gentager, at finanssektoren lever af det danske samfund, og at den derfor også skal bidrage positivt til samfundet.

Han ønsker heller ikke at konkretisere, hvordan medarbejderne i sektoren – eksempelvis privatrådgivere – skal balancere hensynet til etik og profit.

"Igen mener jeg, at det er op til det enkelte institut. Vi ledere har ansvaret for at udstikke nogle fornuftige rammer for medarbejderne. Det er min oplevelse, at medarbejderne er meget bevidste om, hvad de gør, og de gør det efter min mening rigtig godt", fastslår Michael Rasmussen.

Tillid vinder man ikke på kort tid

Han tør ikke spå om, hvornår sektoren kommer fri af den alvorlige tillidskrise, den befinder sig i lige nu.

"Der skal et langt, sejt træk til, før omverdenen får en oplevelse af, at handlinger og adfærd har ændret sig. Men jeg håber, at vi i løbet af 2019 kan se, at det begynder at vende. Det vil være rart, hvis jeg på min tale til Finans Danmarks årsmøde til december kan sige, at det nu går fremad", siger Michael Rasmussen.

Seneste nyt