Menu luk

Boom i udenlandske it-folk

Manglen på kvalificerede it-folk i finanssektoren er voksende. Derfor øger man i sektoren brugen af udenlandske it-medarbejdere. Forventningen i blandt andet Danske Bank er, at flere vil komme til hen over de kommende år. Særligt it-folk med kompetencer inden for it-sikkerhed er der rift om, lyder det fra Petrina Knowles Gjelstrup, HR-chef for blandt andet it-området i Danske Bank.

14. jan. 2019
7 min
Polen. Litauen. Indien. Kina.

Måske kommer en af dine nye kolleger fra et af disse lande. I de største banker fylder de udenlandske it-medarbejdere i hvert fald mere. I takt med at det stadig bliver sværere at få fat i danske it-folk, henter de store banker og datacentraler de nødvendige medarbejdere i udlandet. Behovet for it-folk stiger, i takt med at kunderne er blevet vant til at kunne gå i banken, uanset om de sidder i toget eller derhjemme foran pc'en med en kop te.

"I dag har de fleste mennesker deres bank på mobiltelefonen, så vores evne til at udvikle gode digitale løsninger er supervigtig. Og det vil bare fortsætte. Så vi ser hele tiden på, hvordan vi kan tiltrække dygtige medarbejdere", siger Jesper Andersen, it-direktør i Nykredit.

I den forstand ligner Nykredit det øvrige erhvervsliv, hvor stadig flere virksomheder har vanskeligt ved at få fat i it-medarbejdere herhjemme.

Stigende efterspørgsel

I 2016 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en rapport, "Virksomheders behov for digitale kompetencer", der pegede på, at der i 2020 ville mangle i omegnen af 19.000 it-medarbejdere – eller rettere specialister i kommunikations- og informationsteknologier.

Den seneste analyse fra styrelsen fra 2018 viser, at selv med et ordentligt dyk efter finanskrisen er efterspørgslen steget efter medarbejdere med naturvidenskabelig baggrund. Efterspørgslen er vokset med fire procent i perioden 2007-2017, hvor det særligt er it-medarbejdere, virksomhederne er på jagt efter.

Og det gælder også i den finansielle sektor, lyder det fra Mariane Dissing, direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

"Manglen på kvalificerede it-medarbejdere er en stigende udfordring for den finansielle sektor. Efterspørgslen efter it-arbejdskraft kommer til at stige. Hele digitaliseringsbølgen er jo langtfra slut endnu", siger hun.

De store ansætter udenlandsk

Og er der ikke nok danske it-medarbejdere at få, må man hente dem i udlandet. Ud af de godt 9.500 it-medarbejdere, der i dag arbejder i den danske finansielle sektor, anslår Mariane Dissing, at godt 10 procent er udlændinge. Men der findes ikke eksakte tal for dette, understreger hun.

I de mindre banker er der knap så store muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, da de som oftest skal kunne tale dansk i omgangen med deres kolleger. Men især i de to største banker, Nordea og Danske Bank, har man mange udenlandske it-medarbejdere ansat.

"Vi har ca. 1.900 it-medarbejdere uden for Danmark. Der er 900 i Litauen, og derudover har vi et datterselskab i Indien med omkring 1.000 ansatte. Vi har godt 1.500 it-medarbejdere i Danmark, hvoraf nogle kommer fra andre lande end Danmark", siger Petrina Knowles Gjelstrup, HR-chef for blandt andet it-området i Danske Bank.

Ifølge hende konkurrerer Danske Bank med mange andre virksomheder – også uden for finanssektoren – om at tiltrække denne type medarbejdere. Særligt it-folk med kompetencer inden for it-sikkerhed er der rift om, lyder det fra Petrina Knowles Gjelstrup.

"Der er stor efterspørgsel efter kvalificerede it-medarbejdere i Danmark, så derfor er det nødvendigt at gå ud globalt for at finde de rette kompetencer", siger hun.

Teknologiske løsninger tiltrækker

Ofte sker ansættelserne i for eksempel Litauen ved, at ansatte henviser andre folk i branchen til Danske Bank som en mulighed for et spændende sted at arbejde. Andre gange får de øje på software udviklet i Danske Bank, for eksempel helt nye teknologiske løsninger.

"Hvis de kan se, at vi har udviklet de bedste teknologiske løsninger, så er der en større chance for, at de gerne vil arbejde for os. Vi gør desuden meget for at få kontakt til studerende på universiteterne, og vi vil gerne ansætte nyuddannede, så vi selv kan være med til at videreuddanne dem", siger Petrina Knowles Gjelstrup.

JN Data trækker på polske konsulenter

Ligesom mange andre virksomheder har JN Data også brug for it-medarbejdere. Og visse kompetencer har i stigende grad været vanskeligt at rekruttere i Danmark. Ifølge Susanne Holtet Wølck har JN Data derfor over de seneste to år "benyttet sig af kompetencer leveret ud af Polen". 

"Når vi har ledige stillinger, er vi nu i den situation, at vi er nødt til at vurdere, om det er noget, vi reelt kan få leveret her i Danmark, eller om vi er nødt til at kigge uden for landets grænser", siger hun.

"En af de barrierer, som vi oplever, er, at nogle af vores kunder efterspørger folk, der skal kunne tale dansk. Men i takt med at it som branche modnes, er det en problemstilling, som vi møder mindre og mindre", siger Susanne Holtet Wølck.

I Polen arbejder 80 konsulenter for JN Data. I alt har virksomheden 720 medarbejdere inklusive de polske konsulenter.

BEC ser mod udlandet efter it-medarbejdere


Godt 70 konsulenter arbejder for BEC i Polen. Ligesom JN Data beskæftiger BEC polske it-folk i samarbejde med lokale konsulentfirmaer.

"Vi anvender også eksterne konsulenter i Danmark. Det giver mulighed for, at vi hurtigt kan skalere op og ned til opgaverne. Derimod har vi endnu ikke hentet udenlandske konsulenter til Danmark til længerevarende opgaver", siger Lotte Brøndtoft, HR-direktør i BEC.

BEC er som andre it-virksomheder i hård konkurrence med hensyn til at tiltrække kompetente it-medarbejdere. Det bliver stadig sværere og dyrere at tiltrække de rigtige kompetencer, derfor er it-udviklere i Polen et godt supplement for BEC. Ifølge Lotte Brøndtoft har BEC haft den fordel, at de polske it-udviklere i forvejen var vant til at arbejde med danske virksomheder.

"Så jeg tror, at det har været nemmere for os, end hvis vi skulle have begyndt helt fra bunden med at etablere et samarbejde", siger hun.

BEC forventer ikke at vokse yderligere i den kommende tid, men skal fortsat rekruttere mange it-medarbejdere som en del af den naturlige udskiftning. Og da der ikke bliver uddannet nok i Danmark, vil virksomheden også i fremtiden kigge ud over landets grænser, understreger Lotte Brøndtoft.

Nets satser europæisk

Nets' europæiske ambitioner afspejler sig også i medarbejderstaben. Den bliver stadig mere international i takt med Nets' ekspanderen i andre lande.

"I dag er vi til stede i 22 lande. Vores ambition går ud over det nordiske marked. Vi vil være førende europæisk, og det stiller krav til vores systemer. Vi skal bruge folk, der kan hjælpe os med arbejdet rundtom i de forskellige lande", siger Kasper Tjørntved Davidsen, Senior Vice President i Nets.

"Så vi er nødt til at tage kampen om at få de bedste lokale og internationale ressourcer", siger han.

Den udfordring løser Nets blandt andet med aftaler med en række eksterne leverandører, der leverer godt 57 procent af de it-medarbejdere, Nets anvender. Af dem sidder mange placeret i Rumænien og Indien, mens resten – 16 procent – arbejderrundt omkring på Nets' forskellige kontorer.

"Vi er nødt til at anvende disse, fordi vi er på udkig efter de bedste kompetencer, og Danmark er ikke fødedygtig nok til at levere den arbejdskraft, som der er brug for", siger Kasper Tjørntved Davidsen.

Selv ansætter Nets først og fremmest it-folk til kontorerne i de nordiske lande, hvor man i Technology-afdelingen har 769 it-folk fastansat.

Nykredit: Hårdt arbejde at få de bedste

Engang havde den finansielle sektor et forspring i konkurrencen om at tiltrække it-folk. Sådan er det ikke længere. Konkurrencen om de bedste er skærpet voldsomt, vurderer Jesper Andersen, it-direktør i Nykredit. Og det vil kræve ændringer i koncernen, mener han.

"Der er ingen tvivl om, at det er svært at rekruttere dem. Jeg synes dog, at det lykkes i rimelig grad. Men der er ingen tvivl om, at det er hårdt arbejde", siger han.

I dag har Nykredit tilsammen op mod 420 it-medarbejdere i alt, hvis man tæller eksterne konsulenter og de ansatte i Nykredits afdeling i Polen med, oplyser Jesper Andersen. Heraf er godt 330 ansat i Danmark.

"Mit gæt er, at godt fem procent af it-medarbejderne i Danmark er udlændinge. Men det er ikke noget, vi måler på. I den sammenhæng skal man huske, at Nykredits koncernsprog er dansk. Så hvis vi skal tiltrække ikkedansktalende arbejdskraft, skal vi slække på det nogle steder", siger han.

Læs interview med Pedro Vaz, brasiliansk it-mand i Nordea i Magasinet Finans, der udkommer fredag 18. januar

Seneste nyt