Menu luk

Bæredygtighed før afkast

Danske investorer er meget optaget af det bæredygtige og parate til at leve med mindre gevinst, hvis det er prisen, viser undersøgelse fra Finans Danmark og Investering Danmark.

18. feb. 2019
3 min

​Interessen for at sætte sparepengene i noget bæredygtigt er udbredt blandt de danske investorer – i en sådan grad, at syv ud af ti af dem er villige til at gå på kompromis med afkastet af sådanne investeringer.

Det viser en undersøgelse, som Finans Danmark og Investering Danmark har fået gennemført blandt mere end 2.000 investorer af analyseinstituttet Kantar Gallup.

Næsten hver femte dansker har købt investeringsbeviser for midler, de selv kan disponere over, altså ikke i tilknytning til en arbejdsmarkedspension eller lignende. De fleste er mænd – seks ud af ti – men kvindekønnet er lidt stærkere repræsenteret, når det handler om interesse for det bæredygtige element.

Bæredygtigheden bæres videre

Seniorøkonom i Finans Danmark Henrik Frydenborg Hansen har et bud på hvorfor:

"En årsag kan være, at kvinder oftere er inde over størstedelen af en husstands købsbeslutninger. Især når købene vedrører børn, giver det overvejelser omkring økologi, kemi og mærkninger, arbejdsforhold og miljø. Den øgede bevidsthed omkring bæredygtighed tager mange kvinder med sig videre i andre aspekter af tilværelsen, for eksempel ved valg af arbejdsplads eller investeringsprofil".

Selv om kvinderne er mest interesserede i det bæredygtige, er interessen som nævnt stor blandt begge køn – 83 procent af investorerne siger ja tak. 

"Der er generelt en stor forståelse i Danmark for, at vi udgør en del af et samfund, som vi selv er dybt afhængige af", konstaterer Henrik Frydenborg Hansen. 

Ud med børnearbejde

Ser man på, hvilke typer bæredygtige investeringer investorerne finder relevante, vil de allerhelst støtte afskaffelse af børnearbejde efterfulgt af modarbejdelse af korruption. Handel med våben er heller ikke populært.

Blandt investorer med høj interesse for det bæredygtige er der desuden stor interesse for at støtte menneskerettigheder, for udvikling og spredning af miljørigtige teknologier og for fremme af større miljømæssig ansvarlighed, viser undersøgelsen.

Hvad er bæredygtigt?

Bæredygtighed får stadig mere opmærksomhed i disse år, og spørgsmål om bæredygtighed kan derfor blive aktuelle, når investorer taler med deres bankrådgiver. Syv ud af ti bruger deres bank til rådgivning i forbindelse med køb og salg af investeringsbeviser.

Men det kan være en udfordring at definere og gennemskue, hvornår en investering er bæredygtig – og svært at sammenligne den ene investerings bæredygtighed med den andens.

Derfor er Finans Danmark med i EU-Kommissionens arbejde med at finde en fælles forståelse for, hvad der skal til, før en investering kan kaldes bæredygtig. Når det er på plads, er der håb om, at der bliver flere muligheder for at investere bæredygtigt. Finansforbundets formand Kent Petersen hilser konklusionerne i Finans Danmarks undersøgelse velkommen.

"Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed i bred forstand er et begreb, der er kommet for at blive, og som også har en helt naturlig rolle for virksomhederne på det finansielle område. Meningen med finansiel virksomhed er helt basalt at skabe grundlag for langsigtet og samfundsgavnlig aktivitet, og det er en rolle, som sektoren af mange årsager skal tage på sig. Både fordi der er efterspørgsel efter det hos kunder og fra det omliggende samfund, men også fordi det kan skabe værdi internt i sektoren hos virksomheder og medarbejdere. Bæredygtighedsbegrebet handler jo grundlæggende om at tænke længere frem end til dagen i morgen og om at agere ansvarligt. Og den tilgang giver helt sikkert mening både forretningsmæssigt og i den større sammenhæng", siger Kent Petersen.

Seneste nyt