Menu luk

600 nye job i Danske Bank

Danske Bank er i gang med at rekruttere 600 nye medarbejdere for at opruste i bekæmpelsen af hvidvask. Godt en femtedel skal ansættes i Danmark, og banken søger bredt. Per Knakkergaard og Mai-Britt Kaas Pedersen begyndte i bankens AML-afdeling i Høje Taastrup i januar.

18. mar 2019
5 min

​Danske Bank mander gevaldigt op i bekæmpelsen af hvidvask. I forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskab i februar meddelte bankens midlertidige administrerende direktør, Jesper Nielsen, at banken i 2019 skal ansætte 600 nye medarbejdere, som skal bidrage til at forhindre økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Og banken er så småt gået i gang med rekrutteringen.

"Langt de fleste rekrutteringer ligger foran os. Men vi kommer til at søge både internt og eksternt og gør det allerede. Det er endnu for tidligt at sige nu, hvordan fordelingen bliver mellem dem, vi rekrutterer eksternt, og dem, vi henter internt fra forskellige steder i banken. Men vi kommer helt sikkert til at fokusere på begge dele", fortæller Ole Bech-Petersen, som er ansvarlig for rekrutteringen i Danske Bank.

Ifølge Ole Bech-Petersen har banken i dag 1.200 compliance- og AML-medarbejdere fordelt på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og Litauen. De 600 nye stillinger skal findes på tværs af de fem lande, men Litauen og Danmark står for størstedelen. Godt en femtedel af de 600 medarbejdere skal findes i Danmark. Nogle af dem skal sidde i bankens centrale compliancefunktion, som i dag rummer 200 medarbejdere, men langt hovedparten skal arbejde med AML (Anti-Money-Laundering), i daglig tale kaldet hvidvaskbekæmpelse.

"Vi søger ganske bredt. Det kan være helt fra relativt unge og i nogle tilfælde nyuddannede profiler fra forskellige uddannelsessteder til mere erfarne med bankfaglig baggrund og i nogle tilfælde også nogle ganske specialiserede profiler inden for compliance. Men der vil være rigtig mange, der kommer ind uden nødvendigvis at have den perfekte faglige baggrund fra dag et. Det ser vi ikke som et problem. Vi har ikke nogen forventning om, at der skal være et 100-procents match fra dag et", siger Ole Bech-Petersen og fortsætter:

"600 nye medarbejdere er rigtig mange. Men vi oplever en ret stor interesse for at arbejde med AML fra de forskellige målgrupper, som vi er interesseret i. Vores oplevelse er, at folk i den finansielle sektor er opmærksomme på, at det at arbejde med compliance og AML kan rumme en bred vifte af opgaver. Og vi er ret overbeviste om, at vi faktisk også kan rekruttere dem", fortæller Ole Bech-Petersen.

Ind under huden på kunderne

Nyuddannede akademikere, erhvervsrådgivere, specialister og tidligere politifolk. Mangfoldigheden er stor i Danske Banks AML-afdeling for erhvervskunder i Høje Taastrup med 100 medarbejdere, hvor 20 procent af medarbejderne er bankuddannede, mens de resterende 80 procent kommer udefra, typisk med en akademisk baggrund eller lignende.

AML-afdelingen, som arbejder med bekæmpelse af hvidvask, er en af de afdelinger i Danske Bank, som er i vækst. Første januar kom seks nye ansatte til. Per Knakkergaard og Mai-Britt Kaas Pedersen er blandt de nyansatte. 28-årige Mai-Britt Kaas Pedersen er nyuddannet cand.merc. i marketing og innovationsledelse fra Syddansk Universitet og hørte om jobbet igennem sit netværk. Hun søgte det, da hun er meget interesseret i analysearbejdet.

I løbet af sine to måneders ansættelse har hun været igennem en del uddannelse. Ud over et træningsforløb i selve området har hun taget e-learningskurser om hvidvask og terrorfinansiering og er p.t. i gang med en obligatorisk uddannelse på bankens AML Academy, som løber over flere dage. Og hun har ikke fortrudt det.

"Det er et meget alsidigt og meget spændende job, hvor vi foretager dybtgående analyser af virksomhederne og deres brug af banken. Vi er en meget bred gruppe af medarbejdere med mange forskellige baggrunde, som bidrager med forskellige analysemetoder og viden om branchen. Jeg er superglad for jobbet. Vi kigger på forskellige virksomheder, så hverdagen er meget forskellig, selvom vi egentlig laver det samme", siger Mai-Britt Kaas Pedersen, som er AML Advisor.

Job med kompleksitet i

58-årige Per Knakkergaard er uddannet erhvervsrådgiver og har arbejdet med erhvervskunder, siden han i 1987 startede i Provinsbanken. Han fik smag for AML-arbejdet, da han i september 2018 blev udlånt fra bankens velkomstteam for nye erhvervskunder til AML, hvor han kom med i en taskforcegruppe, som skulle behandle bestående kunder. Taskforcegruppen bestod af 24 medarbejdere, som alle var bankuddannede, og da banken senere søgte AML-medarbejdere, slog Per Knakkergaard til.

"Jeg kan godt lide den kompleksitet, der er i jobbet. Vi arbejder med bestående erhvervskunder. Det kan være små og store kunder, som godt kan være komplekse, have komplekse koncernstrukturer og lignende. Som erhvervsrådgiver kigger du på, om kunden er kreditværdig og kan betale pengene tilbage til banken. Som AML-medarbejder foretager du en risikovurdering af kundens forretningsetik og moral. Det er meget interessant at komme ind under huden på nogle af de her kunder, for det er kunder, man i andre relationer overhovedet ikke ville få mulighed for at få indsigt i", siger Per Knakkergaard, som er AML Specialist.


Markant vækst i compliance- og AML-medarbejdere

En uformel rundspørge fra Finans Danmark viser, at antallet af compliance- og AML-medarbejdere i den finansielle sektor ligger noget eller en del over 2.000 medarbejdere. Ifølge Finans Danmarks juridiske direktør, Kjeld Gosvig-Jensen, er tallet givetvis højere, da det ikke er alle banker, som inkluderer det antal timer, frontmedarbejderne bruger til at kontrollere kunde- og transaktionsoplysninger. Ifølge Kjeld Gosvig-Jensen er antallet af compliance- og AML-medarbejdere steget markant inden for de seneste fem år, og han tror ikke, slutniveauet endnu er nået.

Seneste nyt