Menu luk

3.000 søgte efteruddannelse i 2018

Nye samarbejdsaftaler har gjort udbuddet af kurser i Finanskompetencepuljen mere mangfoldig, og finansansatte kan uanset deres uddannelsesniveau finde et kursus, der passer til dem.

4. mar 2019
2 min

​Nye samarbejdsaftaler med nye kursusudbydere har gjort udbuddet af kurser i Finanskompetencepuljen større og mere mangfoldigt. Medarbejdere med alle typer uddannelsesbaggrunde ses repræsenteret i ansøgninger til puljen, som i 2018 talte over 3.000 ansøgninger.

"Det er et udtryk for, at der i Finanskompetencepuljen er kurser for alle – uanset uddannelsesniveau", siger Katrine Dalsbo Silvestre, konsulent i Finansforbundet og administrator for Finanskompetencepuljen.

I udarbejdelsen af kurser til Finanskompetencepuljen har fokus været, at alle skal have mulighed for at blive efteruddannet inden for sektoren til fremtidens finanssektor.

"Det har været vores fokus fra start, at alle skal kunne se sig repræsenteret i udvalget af kurser. Derfor har vi taget hensyn til alle uddannelsesniveauer, fordi vi ønsker et bredt sortiment af kurser, som varetager alle uddannelsesbaggrunde", siger hun.

Nye samarbejdsaftaler

Eksempler på nye kurser er 'Data Science in Games' på IT Universitetet og 'Corporate Governance, Sustainability and Ethics' på Copenhagen Business School. 

"Det er en løbende proces – at alle skal repræsenteres - men vi forsøger selvfølgelig at blive bedre til at repræsentere alle både på uddannelsesniveau og geografisk", siger hun.

Det ses senest i en samarbejdsaftale med Aalborg Erhvervsakademi. Dermed er flere uddannelsesniveauer repræsenteret i Nordjylland end tidligere, hvor der kun var tilbudt kurser på diplom-niveau i samarbejde med Aalborg Universitet. 

Kurser for alle i sektoren

Sidste år fik Finanskompetencepuljen over 3.000 ansøgninger på de nu i alt 330 gratis kurser i puljen.

Kurserne kan tages på akademiker-, diplom-, bachelor-, og masterniveau og varierer fra at vare en dag til et forløb med moduler over flere måneder.

Finanskompetencepuljen blev gjort permanent i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017.  Det er muligt for medlemmer at søge uddannelse i puljen, når de er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og FA.

Siden puljen blev gjort permanent, er det blevet muligt for grupper, virksomheder eller individer at tage kurser. Der gives ECTS-point ved en række kurser, og der kan for nogle afsluttende kurser være mulighed for meritoverførsel. Der bliver årligt afsat 30 millioner kroner om året til puljen.

Læs mere om finanskompetencepuljen her.

 

Seneste nyt