Menu luk

Virksomheden har ansvaret for at forhindre hvidvask

Finansforbundet er generelt positiv over for den strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som Justitsministeriet har sendt i høring. ”Men skulle der ske et fejlskøn i en sag om mulig hvidvask i en finansiel virksomhed, bør det understreges, at myndighederne skal reagere mod virksomheden og ikke den enkelte medarbejder”, mener Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

23. apr 2018
1 min

Finansforbundet hilser det velkomment, at der udarbejdes en national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og generelt er forbundet positiv over for de forskellige elementer, udkastet til strategien indeholder.
Men der er en alvorlig mangel.

"Det er meget problematisk, at den enkelte medarbejder i en finansiel virksomhed risikerer at blive draget til ansvar af myndighederne, hvis der sker et fejlskøn i en sag. Her bør det understreges, at det er virksomhedens ansvar, og at det er virksomhedens ledelse som efterfølgende skal stå skoleret overfor myndighederne", siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

I sit høringssvar til Justitsministeriet anfører forbundet også, at strategien bør tilføjes et element, om at medarbejderne i finansielle virksomheder i videst muligt omfang beskyttes mod mulige repressalier fra kunder. I dag forekommer der nemlig episoder, hvor kunder, som er under mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, har kendskab til medarbejdernes identitet, hvilket kan føre til alvorlige trusler.
Blandt de gode takter i udkastet til en national strategi mod hvidvask og terrorfinansiering er etableringen af Hvidvaskforum og Hvidvaskforum+ med inddragelse af private aktører.

"Vi deltager meget gerne i det fremadrettede arbejde med strategien, og det vil være naturligt, at Finansforbundet får en plads i HvidvaskForum+.  Via vor medlemsbase og vores faglige viden på området kan vi bidrage til at få vigtige perspektiver ind i arbejdet med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering", siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt