Menu luk

Vi har et meget højt niveau for compliance

Danske finansvirksomheder gør det rigtig godt på compliance-området, og Estland-sagen vil både styrke compliance i organisationen og hos den enkelte medarbejder, mener Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

15. okt 2018
3 min

​Op til finanskrisen i 2007 og 2008 kunne man godt støde på bankrådgivere, som havde svært ved at se værdien af at have et kreditkontor, fordi det jo kunne bremse forretningsmulighederne. På samme måde har compliance-afdelingerne i pengeinstitutterne nu i nogle år været opfattet som en irriterende sten i skoen af medarbejdere i andre afdelinger. Men ligesom en række virksomheder nød godt af at holde fokus på kreditgivningen i årene op til finanskrisen, vil den finansielle sektor også i de kommende år nyde godt at det stærke fokus, man har på compliance, vurderer Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

"Når jeg ser på udmeldingerne fra SØIK og Finanstilsynet, ser jeg generel enighed om, at den finansielle sektor gør det godt inden for compliance i forhold til andre brancher. Compliance er blevet et vigtigere område i de finansielle virksomheders organisationer, fordi det er afgørende for den tillid, som virksomhederne lever af at kunderne har til dem, at der er orden i 'penalhuset'", siger Michael Budolfsen.

Stærkere samarbejde mod hvidvask

Estland-sagen, hvor mange hundrede milliarder kroner kan være hvidvasket af kriminelle østeuropæere via Danske Banks filial i perioden 2007-2015, har skærpet fokus på compliance yderligere. Sagen viser, ifølge Michael Budolfsen også, at et langt stærkere samarbejde mellem myndighed og pengeinstitutter både nationalt og internationalt er nødvendigt.

"Markedet udvikler sig på en måde, som ingen havde drømt om for få år siden, når kriminelle aktioner i lande som Moldova, Aserbajdsjan, Estland og Rusland pludselig kan påvirke danske obligationer. Vi kan ikke betragte os som et landsbysamfund, men må se på sagen med større briller. Det kræver et meget tættere samarbejde mellem pengeinstitutter indbyrdes og med myndigheder både nationalt og internationalt. Vi må indse, at vi er i samme båd, og at vi må hjælpe hinanden med at forhindre hvidvask", siger Michael Budolfsen og konstaterer med et skævt smil, at EBA – det europæiske finanstilsyn - har besluttet at syvdoble antallet af medarbejdere på hvidvask-området fra 1,8 til 12 medarbejdere!

Til sammenligning beskæftiger pengeinstitutter i Danmark omkring 2.000 medarbejdere inden for compliance-området.
Et stærkere samarbejde om compliance var et af temaerne, da Finansforbundet torsdag den 11. oktober holdt konference om compliance med deltagelse af compliancefolk fra både myndigheder og virksomheder. På konferencen var der blandt andet oplæg fra analytiker Lejs Dejgaard fra Hvidvasksekretariatet om det igangværende arbejde med den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet, ligesom samarbejde regtech-sektoren var emne for flere oplæg.

For meget aktionærfokus


Michael Budolfsen håber, at det øgede fokus på compliance også er blevet et strategisk pejlemærke i de finansielle virksomheder, fordi det simpelthen er nødvendigt for at genskabe tilliden og styrke imaget.

"Forhåbentlig vil man rundt omkring gå væk fra kortsigtede afkastmål, man opererer med og vende blikket mere ind i organisationen mod medarbejderne. De har kæmpet med at skulle løse flere opgaver for at blive compliant, uden at der er tilført flere ressourcer", påpeger Michael Budolfsen.

Han henviser til en Epinion-undersøgelse blandt 987 medlemmer af Finansforbundet fra februar 2018, hvor knap halvdelen angav, at de bruger mellem 20 og 40 procent af deres arbejdstid på at leve op til de skærpede krav om dokumentation og efterlevelse af reguleringer.

Som præsident for den europæiske sammenslutning af finansfagforeninger UNI Europa Finance og den nordiske sammenslutning NFU er Michael Budolfsen ofte i dialog med de EU-myndigheder, der udstikker retningslinjerne for regulering.

"Der er ved at brede sig en opfattelse af, at reguleringen har taget overhånd, og reelt er der en åben dør i EU-systemet, hvor man inviterer os til at komme med input til, hvordan man kan lempe reguleringen eller regulere på en anden måde, end det sker i dag. Det er en udfordring, som vi på nordisk plan i NFU vil have stor fokus på i 2019", siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt