Menu luk

Uddannelserne passer ikke til fremtiden

En McKinsey rapport konkluderer, at folk i fremtiden vil lave syv til otte livsbaneskift. Vi skal reformere uddannelsessystemet for at tilpasse os de livsbaneskift, mener forhenværende uddannelsesminister Søren Pind.

10. sep 2018
2 min
Af Naja Schyberg Petersen
nsp@finansforbundet.dk

​Mennesker vil i fremtiden komme til at tage syv til otte livsbaneskift i løbet af deres levealder. Det konkluderer en McKinsey rapport. Det er dagens uddannelsessystem slet ikke bygget til at kunne klare, mener Søren Pind, forhenværende forsknings og uddannelsesminister.

"Skal vi følge med udviklingen eller skal vi forandre os? Jeg tror selv på forandring, for vi har en kultur, hvor vi gerne vil løse ting i fællesskab. Og der skal være et fællesskab om at støtte de kommende livsbaneskift med kompetenceudvikling", sagde Søren Pind i sit oplæg på en kompetencekonference onsdag 5. september, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening var vært for.

Fleksibelt uddannelsessystem

Det enkelte menneske ved bedst, hvad der er godt for dem i forhold til kompetenceudvikling. Ansvaret er kollektivt, men udførelsen er individuel, siger Søren Pind.

"Vi skal tillade folk at gå ind og ud af henholdsvis job og uddannelse, så vi kan udvikle dem til deres livsbaneskift. Det skal virksomheder og uddannelser være med til at understøtte. Derfor skal vi have frigjort vores tankesætning i forhold til hvordan vores uddannelser er struktureret".

Universitetsuddannelserne kan eksempelvis med fordel kortes ned eller spredes længere ud. Det vigtige er, at man kan træde ind og ud i forhold til, hvad man skal lære, pointerer den forhenværende undervisningsminister. Det er ligeledes vigtigt, at virksomhederne har et økonomisk incitament til at tage folk ind under uddannelse.

"Virksomhederne skal tjene penge fra dag et, de tager en lærling ind".

Større samarbejde mellem uddannelser

Administrerende direktør i DEA (uafhængig tænketank for uddannelse og arbejdsmarked) Stina Vang Ellias ser også gerne, at uddannelsessystemet bliver reformeret. Uddannelsessystemet skal udvikles, så det i højere grad passer til arbejdsmarkedet, fortalte hun i en paneldebat på konferencen.

"Vi ser gerne, at uddannelsessystemet tilpasses arbejdsmarkedet. Den danske model har tjent os godt og det samfund, den kom fra, men jeg ikke sikker på, at den vil tjene fremtidens arbejdsmarked og de kommende tendenser".

Stina Vang Ellias opfordrer til, at personer fra forskellige brancher går sammen om at løse fælles problemer, og at det bliver gjort nemmere for uddannelserne at samarbejde omkring kompetenceudvikling.

"Uddannelserne burde kunne arbejde sammen om at tilbyde den efteruddannelse, som arbejdsmarkedet har brug for. Jeg så gerne, at det blev muligt for en læge at blive efteruddannet på en erhvervsskole, eller at en dygtig, specialiseret smed skal kunne læse noget på universitetet", siger direktøren.