Menu luk

Træk lige vejret i forhold til bankunionen

Den seneste tids stormvejr omkring den finansielle sektor har også pustet liv i debatten om dansk deltagelse i bankunionen. Den debat er vigtig – men den skal ske på den rigtige grundlag, mener Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

26. nov. 2018
2 min

​Debatten om bankunionen tager fornyet fart i disse dage – ikke mindst i lyset af Danske Banks Estland-sag og den intense, politiske bevågenhed, der er fulgt med. At tage stilling til dansk deltagelse i bankunionen er dog væsentligt mere kompliceret end som så, og dansk deltagelse i bankunionen handler først og fremmest ikke om at dæmme op for hvidvask, mener Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

" I sin nuværende form rummer bankunionen ikke de rigtige værktøjer til at forebygge hvidvask. Det kræver stærkere internationalt samarbejde omkring tilsynsvirksomhed – og her er det stadig et åbent spørgsmål, hvor meget hjælp der er at hente i en bankunion. Der er også uklarheder omkring samspillet mellem nationalt tilsyn og ECB, der er uklarheder om afviklingsfonden og om ECBs rolle som både tilsyn og centralbank", siger Michael Budolfsen.

Hverken for eller imod

Han peger på, at Danmark på mange områder har nogle fasttømrede og stærke dele af sin finansielle infrastruktur, som kan vær svære at undvære. Det gælder eksempelvis vores realkreditmodel, og det handler også om et fornuftigt og nødvendigt hensyn sammensætningen af den finansielle sektor med blik for både lokale pengeinstitutter og de store finansielle virksomheder.

"Den fordeling skaber værdi for Danmark hver eneste dag, og de fundamentale spørgsmål for den danske finanssektor skal vi naturligvis have en helt tilbundsgående afdækning af, inden vi beslutter os for, om vi skal blive en del af bankunionen. Der er med andre ord først og fremmest behov for at trække vejret", siger Michael Budolfsen og understreger, at Finansforbundet ser frem til at deltage i diskussionen om dansk deltagelse i bankunionen og via sit internationale engagement, der blandt andet indebærer at Michael Budolfsen er præsident for både UNI Europa Finance og Nordic Financial Unions, har en del at byde ind med

Her og nu er Finansforbundet hverken for eller imod dansk deltagelse i bankunionen.

"Det er en voldsomt kompliceret proces, hvor det i afklaringen af fordele og ulemper stadig står uklart, hvordan vi får vores helt afgørende, danske særkender med i en tiltrædelse af unionen. Her taler vi fundamentet for alle danske boligejere og for store dele af den finansielle infrastruktur i Danmark, og det er altså emner, som bør veje tungere end de politiske point, der er ligger i at udvise handlekraft", understreger Michael Budolfsen.

Fakta om bankunionen

Bankunionen er en central EU-myndighed, som holder tilsyn med alle store europæiske banker. Den har til formål at sikre, at reglerne – og fortolkningen af dem – er ens på tværs af de deltagende lande. De fælles regler for bankerne gælder for alle EU-lande. Bankunionen har ligeledes til opgave at lægge en plan for, hvordan en bank i krise kan afvikles og lukkes ned. De 19 eurolandene er automatisk deltagere i bankunionen, hvorimod de øvrige EU-lande selv kan vælge, om de ønsker at deltage.

Seneste nyt