Menu luk

Savner nytænkning i arbejdsmiljø-indsatsen

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen mener ikke, at ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen med sine anbefalinger lever op til dets kommissorium om at gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

1. okt. 2018
2 min

​En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at man var langt fra, at opnå de ønskede resultater i forhold til de politisk fastsatte 2020-mål på arbejdsmiljøområdet. Derfor nedsatte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sidste år et ekspertudvalg. Udvalget fik blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet og undersøge effekterne af virkemidlerne. Herudover skulle udvalget gentænke arbejdsmiljøindsatsen, herunder se på arbejdsmiljøsystemets organisering og belyse de væsentligste udfordringer med at efterleve lovgivningen.

Forleden offentliggjorde ekspertudvalget en rapport med 18 anbefalinger. Blandt anbefalingerne er en mere målrettet myndighedsindsats og en mere forståelig arbejdsmiljøregulering. Eksempelvis anbefaler udvalget, hvis formand er tidligere justitsminister Pia Gjellerup, at reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skal skrives ind i en bekendtgørelse, så det bliver tydeligere, hvad der er gældende regler for forebyggelse af risici idet psykiske arbejdsmiljø. Udvalget foreslår også, at der skal udvikles nye og bedre muligheder for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere, så kompetencerne inden for psykisk arbejdsmiljø styrkes.

Konkrete anbefalinger er for vage

"Det psykiske arbejdsmiljø er helt centralt for et holdbart, moderne arbejdsliv – det taler vores egen nyligt gennemførte trivselsundersøgelse sit tydelige sprog om. Derfor er det da grundlæggende både positivt og helt nødvendigt, at der kommer et politisk fokus og nogle konkrete initiativer på området. Det er for eksempel fornuftige linjer i, at der lægges op til at styrke lederes kompetencer i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, og at anbefalinger rummer flere tiltag for systematisk at gøre arbejdsmiljøarbejdet og reglerne omkring det mere klare og tilgængelige. Det er der brug for", siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen i en kommentar til anbefalingerne.

Han mener dog ikke, at de konkrete anbefalinger er klare nok.

"I lyset af, at ambitionen ved udvalgets nedsættelse ifølge kommissoriet var 'grundlæggende at gentænke arbejdsmiljøindsatsen' lader de konkrete anbefalinger stadig noget tilbage at ønske, og man kan godt få det indtryk, at positionerne i udvalget har gjort det vanskeligt at skabe den nytænkning, som der i høj grad er brug for. På moderne videnarbejdspladser, for eksempel i finanssektoren, er det psykiske arbejdsmiljø altså helt basalt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedernes produktivitet på sigt, og derfor selvfølgelig også et område, alle burde have interesser i at forbedre", siger Michael Budolfsen.

Læs eksperudvalgets anbefalinger her.

 

Seneste nyt