Menu luk

Oprydning i regeljunglen

Et eftersyn af den finansielle lovgivning har ført til 56 forslag, som kan lette hverdagen for finansvirksomhederne. Blandt andet anbefaler arbejdsgruppen, som regeringen har nedsat, at pengeinstitutterne får lov til at købe og eje selskaber, som ellers ikke opererer inden for deres kerneforretning. Finansforbundet hilser eftersynet og anbefalingerne velkommen.

30. apr 2018
2 min

​Der skal være en fornuftig balance mellem administrative byrder og de samfundsøkonomiske gevinster, lød en formulering i regeringsgrundlaget fra 2016, og en arbejdsgruppe under erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har siden givet den eksisterende finansielle lovgivning et eftersyn for at identificere unødvendige, bøvlede regler, som kan fjernes eller blødes op.

Det er der nu kommet 56 forslag ud af i en 418 sider lang rapport, som blev offentliggjort fredag den 27. april.

De fleste anbefalinger er af relativ teknisk karakter og handler for eksempel om, at finansvirksomhederne kan slippe lettere i forbindelse med forskellige indberetninger til Finanstilsynet. Et af de større, konkrete forslag er, at unoterede forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, fremover undtages fra kravet om udarbejdelse af halvårsrapporter.

Den anbefaling med størst betydning for finansvirksomhederne er sandsynligvis, at reglerne for såkaldt accessorisk virksomhed justeres. Det betyder, at danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber får lov til at købe og eje selskaber, som ellers ikke opererer inden for deres kerneforretning – eksempelvis kan de købe it-selskaber, så de får bedre muligheder for at konkurrere med store Big Tech-firmaer som for eksempel Google og Apple, der allerede er eller meldes på vej ind på betalingsmarkedet.

"Vi er meget glade for de ændringer, som regeringen lægger op til angående accessorisk virksomhed. Vi har længe været fortaler for, at her var der noget at komme efter set med danske briller. Vi skal ikke ligefrem holde danske banker ude af konkurrencen mod store internationale spillere med tab af arbejdspladser og vigtig innovation til følge," siger juridisk kontorchef Birgitte Bundgaard Madsen, der har siddet i arbejdsgruppen på vegne af Finans Danmark.

Fornuftige træk

Finansforbundet er også tilfreds med de ændringer af reguleringen, der lægges op til.

"Der er brug for at se reguleringen igennem med et perspektiv, der i endnu højere grad rummer hele tech-udviklingen og de forskellige facetter, der påvirker finansiel virksomhed. Den strømning kræver tiltag i flere retninger – både i forhold til at skabe udviklingsrum for nye opstartsvirksomheder, hvor reguleringen skal have den nødvendige rimelighed og proportionalitet, men også for at de etablerede finansielle virksomheder ikke låses fast i forhold til de mange nye forretningsmuligheder, der opstår baseret på dybdegående data- og techindsigter. Derfor er der fornuftige træk i gennemsynet og forslagene fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som vi kommer til at se nærmere på og meget gerne går i dialog omkring", siger Finansforbundets Kent Petersen.

Arbejdsgruppen har udover Finans Danmark bestået af repræsentanter fra Forsikring & Pension, Finanstilsynet, Nationalbanken, flere ministerier og en enkelt forsker.

Læs arbejdsgruppens rapport og anbefalinger her.
 

 

 

Seneste nyt