Menu luk

Opret et teknologiministerium

Vi skal tale om, hvordan vi skal bruge den teknologiske udvikling, så det ikke bare er noget, der ruller ind over os, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der støtter oprettelsen af et dataetisk råd, og ønsker det fulgt op af et teknologiministerium.

29. okt 2018
2 min

​En rundspørge foretaget af Prosabladet blandt partiernes it-ordførere, viser, at et bredt flertal i Folketinget ønsker at oprette et Dataetisk Råd. Det ønske er Finansforbundet enige i. Rådet skal have til opgave at tage stilling til de mange dilemmaer der opstår, når nye teknologier bringes i spil. Og ikke mindst i forhold til brug af kunstig intelligens indenfor finansiel rådgivning, mener Finansforbundets formand, Kent Petersen. 

"Den konkrete idé om et Dataetisk Råd, der kan tage stilling til de mange dilemmaer, der opstår, når nye teknologier møder os mennesker i et komplekst samspil, er rigtig god og helt nødvendig", siger Kent Petersen.

Den type problemstillinger findes i alle hjørner af teknologianvendelse og inden for mange sektorer og brancher. Eksempelvis i forhold til brug af kunstig intelligens indenfor finansiel rådgivning på det finansielle område. Derfor præsenterede Finansforbundet og Kent Petersen selv ideen om et etisk råd i et debatindlæg i Berlingske i marts samt i debatter på dette års Folkemøde.

"Den diskussion af, hvad vi – ikke alene kan – men også vil bruge teknologien til, er vi nødt til at tage fat på. Både som kunder, medarbejdere og borgere. Og gør vi det rigtigt, tror jeg også på, at der kan være en rigtig stor konkurrencefordel for os som samfund i at være førende på den dimension", siger Kent Petersen.

Ifølge forbundsformanden er der ingen tvivl om, at teknologien og digitaliseringen fylder enormt meget – og kommer til at fylde endnu mere. Men pointen er jo ikke at have teknologi for teknologiens skyld, men at den skal bruges til noget, der gør livet bedre eller nemmere for os som mennesker, fortæller formanden.

Oprettelse af et teknologiministerium

For at sikre den nødvendige politiske forankring af et Dataetisk Råd er Kent Petersen desuden fortaler for, at der etableres et "teknologiministerium", der kan være med til at følge op på Rådets anbefalinger. Dette er et set-up, man eksempelvis kender fra regeringens vækstteams.

"Teknologi – og hvordan vi bruger og indarbejder teknologien – fylder så enormt meget i næsten samtlige områder af vores hverdag, så det kan give mening at etablere et egentligt ministerium for området. Det er afgørende, at vi som samfund bliver i stand til at bruge teknologi, men i mindst i lige så høj grad også at bruge teknologi rigtigt", siger Kent Petersen. 

Et teknologiministerium vil være med til at sikre, at rådets anbefalinger og diskussioner tages op politisk og ikke "blot" forbliver en etisk hjørnediskussion. Ministeriet vil desuden kunne koordinere, igangsætte og i højere grad sikre, at Danmark bliver førende indenfor IT-sikkerhed og dataetik.

Seneste nyt