Menu luk

Ny indsats for mere uddannelse

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) lancerer fælles indsats, der skal få endnu flere finansansatte til at videreuddanne sig.

19. nov. 2018
2 min

Der er tryk på efter- og videreuddannelsen i finanssektoren, og det bugner som aldrig før med kursustilbud i Finanskompetencepuljen, som er Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) fælles pulje til efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i finansvirksomhederne.    

"Vi er glade for, at medarbejderne i sektoren er så omstillingsparate, som det er tilfældet. Vi oplever nemlig et stigende pres på kompetencebehovet i finanssektoren. Det er især øgede teknologiske muligheder, kompliceret politisk regulering og ændrede kundekrav, som skaber nye og anderledes kompetencekrav til medarbejderne. Og det er en udvikling, vi ikke har set enden på endnu. Derfor er det nødvendigt, at endnu flere videreuddanner sig", siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Fælles behov, fælles indsats

Ønsket om, at flere finansansatte videreuddanner sig, deles af deres fagforening, Finansforbundet.  

"Der er ingen tvivl om, at udviklingen går stærkt i den finansielle sektor, og det stiller store krav til kompetencerne. Det uddannelsesbehov deles jo af både virksomheder og medarbejdere, og derfor giver en fælles indsats også rigtig god mening. Den er godt undervejs på mange fronter - ikke mindst i form af kompetencepuljen - og det skruer vi nu en ekstra tand op for," udtaler Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Finansforbundet og FA lancerer nu en fælles indsats, der skal få endnu flere medarbejdere og virksomheder til at gøre brug af de mere end 250 kurser, der udbydes i regi af Finanskompetencepuljen.

"Medarbejdernes kompetencer er råstoffet i den finansielle sektor, så der er rigtig god mening i at styrke den fælles indsats for at sætte mere fokus på uddannelse og kompetence. De tilbud, der ligger i kompetencepuljen, kan gøre en forskel for både enkeltmedarbejdere og virksomheder, og det er tilbud, som dækker både bredt og dybt. Det vil indsatsen nu sørge for, at endnu flere får øje på", påpeger Kent Petersen.

Flere virkemidler

Konkret vil indsatsen og kampagnen blive eksekveret via små videoklip og opslag på de sociale medier og ved besøg hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

"Vi vil i vid udstrækning anvende de sociale medier, eksempelvis Facebook, til at få budskabet ud til målgrupperne. Men vi vil også benytte den gode gamle ølkasse-metode og tage på virksomhedsbesøg for at fortælle om mulighederne i Finanskompetencepuljen", siger Mariane Dissing.

Der er afsat knapt 700.000 kroner til indsatsen, som løber i 2019 og 2020. Halvdelen af beløbet er bevilliget af Undervisningsministeriet fra en pulje, som arbejdsmarkedets parter kan søge til projekter, der oplyser om efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Seneste nyt