Menu luk

Ny fond støtter finansansattes efteruddannelse

Faglærte og ufaglærte i finansielle virksomheder kan søge tilskud til efter-og videreuddannelse via ny omstillingsfond, der er oprettet i kølvandet på trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Tilskuddet lyder på 10.000 kr. per ansat.

6. aug. 2018
2 min

​Ansatte i finansielle virksomheder får nu lettere ved at overtale chefen til at kunne efter-og videreuddanne sig på akademi- og diplomniveau eller HD 2. del.  En ny omstillingsfond gør det nemlig muligt at få tilskud til deltagerbetaling på uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. per person årligt.

"Puljen er oplagt, hvis du måske søger et sporskifte eller vil investere i at opdatere dine kompetencer. Det er positivt med en sådan pulje med mulighed for direkte økonomisk støtte til den enkelte, da vi jo ved, at økonomi er en barriere økonomi har for efteruddannelse på videregående niveau", siger Josefine Boel Rasmussen, uddannelsespolitisk konsulent i Finansforbundet.

I finanssektoren kan medarbejdere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte med en gymnasial uddannelse søge fonden og tilmelde sig moduler fra offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser. Dermed bliver det muligt for medarbejdere at og videreuddanne sig og skifte karrierespor i deres fritid eller arbejdstid og opnå et kvalifikationsløft i form af ECTS-point.  Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Betingelser for støtten

I finanssektoren kan medarbejdere på et erhvervsfagligt niveau søge fonden, hvilket ifølge FA i 2017 svarede til 37,8 procent af sektorens ansatte. For at kunne søge tilskud fra omstillingsfonden, skal man være ansat på hel- eller deltid, og det er hverken muligt for selvstændige eller arbejdsgivere at modtage støtten. Ligeledes er ikke muligt at få tilskud til HD 1. del, men du kan få tilskud til HD 2 del.

"Det er muligt at søge fonden og videreuddannelse uden din chefs underskrift, men så skal du formentlig foretage uddannelsen i din fritid og selv betale eventuelt overskydende beløb", siger Josefine Boel Rasmussen.

Finansforbundet anbefaler dog, at du tager en dialog med din leder om dine tanker omkring uddannelse og eventuelt også inddrage din tillidsrepræsentant.

Rent praktisk foregår tildelingen af støtte via uddannelsesinstitutionerne. Når du tilmelder dig en uddannelse eller enkelte moduler, er det op til skolerne at sikre, at du tilhører målgruppen for fonden. De vil så hjælpe med tildelingen af midlerne. Hvis beløbet for din uddannelse overstiger de 10.000 kr., faktureres du det resterende beløb.

Kursister, som inden 1. august 2018 har tilmeldt sig kurser med start efter 1. august 2018, kan også søge tilskud fra Omstillingsfonden.

Baggrund for fonden

Omstillingsfonden er et resultat af sidste års trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Der vil årligt blive afsat 65 mio. kr. til fonden og 32,5 mio. kr. vil kunne søges første gang i 2018.

Der findes mere information her.

Rådgivning omkring tilmelding og specifikke kurser skal rettes til de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Omstillingsfonden er et godt supplement til de tilbud, som ligger i Finanskompetencepuljen.  Er du i tvivl om dine muligheder og hvilken uddannelse, der kunne være relevant for dig, så er du altid velkommen til at kontakte Finansforbundets karrierekonsulenter.

Seneste nyt