Menu luk

Mere digital teknologi i uddannelserne

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) plan om at give alle videregående uddannelser en teknologisk opgradering, så de digitale kompetencer opprioriteres, bakkes op af Finansforbundet. ” Vi har længe efterspurgt en national strategi for, hvordan vi klæder os alle sammen på til fremtidens arbejdsmarked”, siger forbundsformand Kent Petersen.

20. aug 2018
2 min

​Alle studerende på videregående uddannelser bør have en grundlæggende forståelse for digitale teknologier, og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre, lyder ambitionen fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), der forleden satte gang i en handlingsplan med et såkaldt Call for Action. Her beder ministeren uddannelsesinstitutionerne om at byde ind med, hvilke konkrete erfaringer de allerede har med digitale teknologier, hvilket potentiale de ser i arbejdet med digitale teknologier på de videregående uddannelser, samt hvilke barrierer de oplever.

" Den måde, vi arbejder på i dag, vil se anderledes ud om ti år. Meget mere bliver digitalt, og det skal alle vores videregående uddannelser tage højde for. Derfor er der behov for en teknologisk upgrade. Vi skal have studerende, som kan bruge ny teknologi til at skabe forandringer, fordi de forstår teknologien, er kritiske over for den, og kan reflektere over fordele og ulemper ved de teknologiske muligheder", siger Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Finansforbundet, der er stærkt optaget af styrke medlemmernes kompetencer i en sektor, der er i fuld gang med at implementere nye digitale teknologier, hilser udspillet velkomment.

"Det er glædeligt at regeringen tager arbejdshandsken op. Vi har længe efterspurgt en national strategi for, hvordan vi klæder os alle sammen på til fremtidens arbejdsmarked, for det er en stor opgave, som kræver koordineret indsats fra både arbejdsmarkedets parter, virksomhederne, politikere og uddannelsesinstitutioner", siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

Han peger på, at det ikke handler om, at alle skal være it-specialister.

"Men der er uden tvivl behov for en grundlæggende teknologiforståelse, og behov for at vi bliver mere nysgerrige på de nye teknologiers potentialer, men det handler også om, hvordan vi skal til at arbejde sammen på nye måder og på tværs af fagligheder, vi ikke har været vant til før", siger Kent Petersen.

Seneste nyt