Menu luk

Mange bankklager efter barbesøg

Antallet af klager over pengeinstitutter er nu lige så lavt som før finanskrisen. Et flertal af klager handler om misbrug af betalingskort. Problemet i natklub-sagerne er ofte, at chippen på kortet er aflæst og kortet er blevet brugt med korrekt pinkode,” siger Ulla Wulff Kjær, direktør for ankenævnet.

5. mar. 2018
1 min

​Hvor det under finanskrisen især var krakkede banker, der udløste klagestorm hos Pengeinstitutankenævnet, er det nu i højere grad en glad aften i byen, der kan munde ud i en klage over banken. Samtidig er antallet af klager faldet markant og er nede på samme niveau som i 2006.

"Mange sager handler om betalingstjenester, fx når kunder ikke kan vedkende sig de hævninger, der er sket på deres kort ved køb på nettet – eller i mange tilfælde på en natklub. Problemet i natklub-sagerne er ofte, at chippen på kortet er aflæst og kortet er blevet brugt med korrekt pinkode", siger Ulla Wulff Kjær, direktør for ankenævnet.

Den slags sager kan ankenævnet ikke behandle, for de kræver bevisførelse og afhøringer for at klarlægge et eventuelt misbrug af en anden end kortholderen og henvises til domstolene.

Klageansvarlig har effekt

Af de 335 klager over pengeinstitutter, nævnet modtog sidste år, er 234 behandlet – blandt dem fik 30 kunder helt eller delvist ret.

Styrtdykket fra over 1.300 klager i 2009 er ikke alene betinget af finanskrisens gradvise afvikling. Det hjælper også, at alle pengeinstitutter i dag skal have en klageansvarlig, der sørger for at kundernes utilfredshed håndteres.

"Det er simpelthen ikke muligt at indgive en klage til os, før man som kunde har været i kontakt med sin bank og vendt sagen. Det betyder, at en del sager tages i opløbet og løses mellem bank og kunde", vurderer direktøren.

Ud over klager over hævninger, kunderne ikke kan genkende, er der også mange klager over lån.
Læs mere om Pengeinstitutankenævnet her.

Seneste nyt