Menu luk

Lederen er udfordret

De fleste ledere må være forberedt på at komme til at sidde over for en stressramt medarbejder, og mange ledere har brug for hjælp til at håndtere den situation.

17. maj 2018
4 min

​Stress er både nationalt og internationalt blevet udråbt som en af de store fremtidige udfordringer. Allerede i 2020 forventer WHO, at stress bliver en af de væsentligste kilder til sygdom.

På nogle arbejdspladser og for mange ledere går det fint med at sikre et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og stress forebygges, og det er positivt, at de fleste ledere tager stress alvorligt og gerne vil hjælpe en stressramt medarbejder, men vi oplever også, at nogle ledere har brug for rådgivning og værktøjer til, hvordan de i tide spotter og bedst håndterer stress blandt medarbejderne, forklarer cand.scient.pol. Sisse Fallinge fra rådgivningsvirksomheden Lifewise.

"Problemet er til at få øje på, når mennesker i så stort omfang bliver syge af deres arbejde. Og så er det en betragtelig omkostning for de arbejdspladser, der må undvære dygtige medarbejdere", siger Sisse Fallinge.

Alarmklokkerne ringer allerede i en ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF, der viser, at det i ni ud af ti tilfælde er arbejdet, der er den væsentligste årsag til, at blandt andet sygeplejersker, politibetjente, finans- og it-ansatte er stressede.

22 procent af FTF's medlemmer vurderer, at de hele tiden eller ofte er stressede, mens det gælder for 16 procent af danske lønmodtagere generelt, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undgå sygemelding

Vi kan ikke fjerne stress, men arbejdspladsen og ledelsen kan tage initiativer, når det kommer til forebyggelse. Først og fremmest skal ledere få talt med deres medarbejdere om det, som er svært og personligt, så medarbejdere, der mistrives, får kvalificeret hjælp, siger Sisse Fallinge, der har set mange eksempler på, at arbejdspladser forsøger at løse problemerne med meget individorienterede metoder som mindfulness og kurser.

"Hvis 16 procent af danskerne oplever stress, betyder det, at på en virksomhed med 3.000 medarbejdere er det 480, der risikerer at blive syge. Og mon ikke virksomheden gerne vil undgå en sygemelding fra nogle af dem", siger Sisse Fallinge og tilføjer, at folk har bundet enormt meget identitet op på deres arbejde:

"Der er fokus på individet, og det er mig selv, der skaber min egen succes såvel som fiasko, når det alligevel ikke går som planlagt. På de fleste arbejdspladser har medarbejderne meget mere ansvar, end de har indflydelse. Typisk har man ansvaret for en opgave, men man har ikke indflydelse på, hvornår den er god nok", siger hun og knytter an til ledelsesopgaven:
"Lederne er samtidig udstyret med værktøjer til at støtte medarbejderne i at have ansvar, nemlig med coaching, MUS- og performancesamtaler. Det er ledelsesværktøjer, der bevæger sig ind i området for medarbejderens personlighed og understøtter oplevelsen af, at det er den enkelte medarbejder, der enten er en succes eller fiasko".

Onlineværktøj kan hjælpe ledere

Rigtig mange ledere bliver rekrutteret på baggrund af deres faglighed, men det er ikke det samme som at være god til personaleledelse i en finanssektor, der er præget af stor omstilling. Derfor ser Sisse Fallinge ledere som nøglepersoner i forhold til at påvirke trivslen og forebygge udvikling af sundhedsskadelig stress.

En leder skal kunne spotte, hvis noget ikke er, som det plejer at være, hos en medarbejder. Det betyder jo, at man ikke skal kikke efter tal og fakta, som man er vant til, men kikke efter menneskelig adfærd og se ændringer i folks sociale mønstre. Men evnen til at spotte hjælper ikke noget, hvis ikke man også kan tale om det.

"Det er rigtig vigtigt at få opbygget en tillid, så en medarbejder kan komme til lederen, når det brænder på. Det gør medarbejdere kun, hvis de føler, at det er legitimt at tale om det", siger Sisse Fallinge, der har udviklet en række praktiske værktøjer til, hvad en leder konkret kan gøre for at tage fat i stressede medarbejdere og i stedet sikre trivslen.

Hovedformålet med værktøjet er, at det er lederens ansvar og forpligtelse at tale forebyggende med medarbejderne om problemerne. Lederne bliver holdt op på at tage samtaler forebyggende. Samtidig handler materialer og metoder om at give lederen tryghed til at tale om stress på en professionel måde.

"Vi har et system med farverne grøn, gul og rød: Hvilke opgaver får dig op i det røde felt? Er det for mange opgaver, er det rammer og vilkår eller noget andet, så bliver man nødt til at gøre noget ved situationen. Meningen er at være forebyggende og få et sprog for, hvordan du faktisk også taler om det, når en medarbejder er på vej ud i farezonen", siger Sisse Fallinge og tilføjer, at der er tale om et onlineværktøj og ikke bare en app, som lederen kan bruge til at agere bedst muligt over for en stresset medarbejder.

Lifewise eMotion

Lifewise eMotion er et onlineværktøj, der skal give lederen redskaber til at spotte tegn på stress hos medarbejdere. Værktøjskassen til lederen indeholder blandt andet introforløb, seks film om stress, trivselsbarometer, spotometer – træning i at spotte stress – redskab til 1:1-samtalen, teamopgave til dialog med afdeling, skema til at genoprette efter stress.

"Med den digitale værktøjskasse får lederen helt konkrete måder at gribe problemet an på og tilmed et fælles sprog til at opdage og takle stress. Det medvirker også til at fjerne det tabu, der omgærder stress", siger Sisse Fallinge, der har udviklet Lifewise eMotion i samarbejde med it-virksomheden KMD.

Modellen er, at en arbejdsplads køber en licens.

Seneste nyt