Menu luk

Ledelserne er skyld i tillidskrisen

”Det er ikke medarbejderne, der er ansvarlige for tillidskrisen. Det er os her i rummet. Og det er os her i rummet, der har ansvaret for at genopbygge tilliden”, lød det fra formand Michael Rasmussen på Finans Danmarks årsmøde, der især handlede om Danske Banks hvidvasksag, som har forværret hele sektorens image.

3. dec. 2018
3 min

​Bankåret 2018 vil især blive husket for hvidvask og udbytteskattesvindel, og det undskyldte Finans Danmarks formand Michael Rasmussen for i sin tale ved brancheforeningens årsmøde i København mandag den 3. december.

"Vi har i årets løb set sager, hvor vi i sektoren har begået så alvorlige fejl, at der er tale om brud på den kontrakt med samfundet, vi som banker og kreditinstitutter, har til opgave at leve op til. For de fejl vil vi som samlet sektor gerne sige undskyld. Til vores kunder og til samfundet", sagde Michael Rasmussen.

Ifølge Michael Rasmussen er der kun et sted at kigge hen for at finde et svar på, hvordan bankerne genskaber tilliden – og det er indad.

"Når danskerne ser på os – altså de af os herinde, der er direktører i en finansiel virksomhed

- så tror jeg, at mange af dem ser en gruppe mænd og kvinder, der har tænkt mere i egen indtjening end i samfundets ve og vel. Vi skal gøre os klart, at problemet starter og slutter hos os – ikke hos medarbejderne i sektoren", sagde Michael Rasmussen og fortsatte:

"Det er nemlig medarbejderne, der hver eneste dag hjælper borgerne med at nå deres mål og drømme - og virksomheder med vækst og udvikling. Det er ikke medarbejderne, der er ansvarlige for tillidskrisen. Det er os her i rummet. Og det er os her i rummet, der har ansvaret for at genopbygge tilliden".

Et af midlerne til at genopbygge tilliden er at bankerne intensiverer kampen mod hvidvask, så Danmark bliver blandt verdens bedste til at opdage hvidvask og anden svindel, og det bliver nemmere at slå ned på de kræfter, der misbruger bankerne til kriminelle formål.

I 2017 indberettede finansvirksomheder 18.000 tilfælde med mistanke om kriminelles forsøg på hvidvask til Hvidvasksekretariatet under SØIK (Statsadvokaten for særlig økonomisk  og international kriminalitet), og i år bliver tallet ifølge Finans Danmark nok næsten det dobbelte. Desuden har over 2.000 medarbejdere i banksektoren i dag til opgave at overvåge og sikre, at bankerne ikke bliver misbrugt til kriminalitet, hvilket er mange gange flere, end da hvidvask-sagerne i Danske Bank i Estland florerede.

Etik er vigtigere end profit

Michael Rasmussen, der til daglig er koncernchef i Nykredit, lagde i sin tale også op til, at bankledelserne skal vise kunder og samfund, at de tager ansvarlige beslutninger med øje for de langsigtede konsekvenser for sektor og samfund.

"Vi skal altid tænke kritisk over, hvordan vi tjenere vores penge. Vi skal aldrig sætte profit før etik. Vi skal tænke grundigt over formålet med vores virksomhed, og hvordan det formål bidrager til, at vi løser vores samfundsopgave. Det er en ledelsesopgave for os her i rummet", sagde formanden for Finans Danmark til de forsamlede bankdirektører.

Finansforbundet roser talen

Finansforbundets formand Kent Petersen, der var blandt gæsterne ved Finans Danmarks årsmøde, glæder sig over indholdet i Michael Rasmussens tale.

"Vi kommer ikke uden om, at der er en tillidskrise mellem store dele af befolkningen, det politiske system og finanssektoren, og den er vi simpelthen nødt til at få løst. Vi er helt klar over, at det desværre ikke sker i morgen, men er et langt og sejt træk", siger Kent Petersen og fortsætter:

"Det er godt at se sektoren gøre helt klart, at det her er et ansvar, som ligger hos ledelserne og ikke hos alle de medarbejdere i sektoren, der hver dag passer deres arbejde og gør en positiv forskel for deres virksomhed, deres kunder og for samfundet. De er uretmæssigt kommet i klemme i den tillidskrise, der er opstået, hvilket vi også selv har påpeget ved adskillige lejligheder, og det er positivt at høre et så klart signal om det samme fra det absolutte topledelsesniveau i sektoren".

Læs Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde her.
 

Seneste nyt