Menu luk

Hver fjerde er truet af stress

”Det er direkte alarmerende, at en fjerdedel af vores medlemmer i realiteten er i farezonen for at udvikle helbredstruende stress”, siger næstformand Michael Budolfsen om Finansforbundets seneste trivselsundersøgelse, som 9.176 medlemmer har deltaget i.

23. aug. 2018
5 min

​Kun hver tredje trives. Trivslen i finanssektoren ligger på et historisk lavt niveau. Kun 31 procent af medarbejderne svarer, at det i høj grad passer, at de trives på deres arbejdsplads.

9.176 finansansatte har svaret på en række spørgsmål om trivsel, stress, generel jobtilfredshed og sundhed. 23 procent (næsten hver fjerde) svarer, at de oplever at være stressede "ofte" eller "hele tiden". I 2017 var tallet 17 procent

"Det er jo ubegribeligt, at det kan komme så vidt. Hvordan kan en direktør forsvare at drive sin virksomhed, så en fjerdedel af medarbejderne er i fare for at blive syge? Hvordan kan en bestyrelsesformand forsvare over for aktionærerne, at man rent faktisk har en fjerdedel af sit produktionsapparat, der er på nippet til at stå af", spørger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Arbejdet invaderer privatlivet

Trivselsundersøgelsen giver ikke noget entydigt svar på, hvad der er årsag til, at en stigende andel af de finansansatte giver udtryk for at være stressede. De vilkår i arbejdet, som undersøgelsen afdækker, udvikler sig således negativt fra 2017 til 2018. Nogle dog mere end andre.

"Work Life Balance" skiller sig ud ved at have en tilbagegang på hele 12 procentpoint fra 2017 til 2018. Samtidig er "Work Life Balance" det område, hvor det vil have den største effekt på stressen at sætte ind. 

En mulig forklaring på den negative udvikling i familie-arbejdsliv-balancen er, at arbejdspres, arbejdstempo og mere arbejde uden for normal arbejdstid er øget i samme periode.

"Det er for mig et helt klart signal om, at der er for meget at lave på de enkelte arbejdspladser i forhold til de ressourcer, man har. Det er virksomhederne simpelt hen nødt til at tage alvorligt, når man fra 2017 til 2018 kan se, hvordan arbejdet invaderer menneskers privatliv", understreger Michael Budolfsen.

Næstformanden anerkender dog samtidig, at vi i Danmark generelt er presset på tid, og at dette også kan være en medvirkende årsag til stigningen i stress.

Arbejdet mister mening

Det lave niveau for de finansansattes oplevelse af at trives på deres arbejdsplads fastholdes i 2018. Ligesom sidste år svarer kun 31 procent, at det "passer i høj grad", at de trives på deres arbejdsplads.

"Stolthed og værdier" er det vilkår i arbejdet, der har den største sammenhæng med oplevelsen af at trives på arbejdspladsen, og er samtidig det vilkår, hvor det vil have den største effekt at sætte ind med henblik på at øge trivslen.

"Det trækker stoltheden i positiv retning, når 'ledelsen gør, som den siger i forhold til sine værdier'. Hvis ledelsen siger, at der er sorte skyer i horisonten, og vi er nødt til at skære ned, så gør de det også. På den måde fremstår ledelsen troværdig", forklarer Michael Budolfsen.

Et andet vilkår, der har stor betydning for, om de finansansatte trives i arbejdet, er, at de oplever, at deres arbejde giver mening.

"Forestil dig at have et arbejde, som generelt mister mening, når du har svært ved at se, hvad der egentlig skal komme ud af det. Samtidig bliver du bedt om at arbejde mere og mere i flere timer af døgnet, så du får invaderet den frizone, hvor du skal lade batterierne op", siger Michael Budolfsen og giver i forlængelse heraf udtryk for, at man generelt kan holde til mere, så længe man kan se en mening med det, man gør.

"I sidste ende er det jo ledelsens ansvar at forklare sine ansatte, hvad deres job går ud på, og hvordan de er en del af helheden", siger Michael Budolfsen og tilføjer, at undersøgelser viser, at medarbejdere, der trives, leverer højere kvalitet, er mere produktive og har et lavere sygefravær.

Værdifællesskab

Denne og tidligere trivselsundersøgelser viser, at det betyder meget for de finansansattes trivsel, at de er stolte af deres arbejdsplads. I undersøgelsen svarer lidt flere i år, at "værdierne på min arbejdsplads svarer godt til min egen livsfilosofi".

"Som finansansat har du et stort identitetsfællesskab med din virksomhed, som betyder, at det nærmest er et personligt problem, hvis der opstår en værdikonflikt".

Et holdbart arbejdsliv

Samlet set kan vi – og de kommende generationer – se frem til at skulle være flere år på et arbejdsmarked, hvor krav og intensitet stiger gradvist. Når vi ikke kan håndtere stressudfordringen i dag, hvordan skal vi så kunne gøre det i fremtiden? Michael Budolfsen siger:

"Vi skal tidligere ind på arbejdsmarkedet – og senere ud. Vi skal arbejde i flere år, og vi skal ganske enkelt have fundet nogle bedre svar på, hvordan vi kan håndtere stressudfordringen, så vi også har overskud til at leve et godt liv efter arbejdslivet".

Derfor sidder Finansforbundet i en arbejdsgruppe sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, der skal sikre "et holdbart arbejdsliv":

"Vi ser ingen modsætning mellem at tjene penge som virksomhed og have god trivsel, for vi taler om, at bæredygtighed også handler om, at ens medarbejdere skal holde i mange år", siger næstformanden.


Uddrag fra trivselsundersøgelsen:

 • Har du følt dig stresset inden for de sidste to uger?
  23 procent svarer enten "ofte" eller "altid". I 2017 var tallet 17 procent.

 • Står til rådighed uden for normal arbejdstid
  38 procent svarer enten "ofte" eller "hele tiden". I 2017 var tallet 27 procent.

 • Arbejder uden for normal arbejdstid
  27 procent svarer enten "ofte" eller "hele tiden". I 2017 var tallet 13 procent.

 • Muligheder for at udvikle kompetencer i arbejdet
  43 procent svarer enten, at det passer i høj grad eller i meget høj grad. I 2017 var tallet 63 procent.

 • Variation i arbejdsopgaver
  53 procent svarer enten, at det passer i høj grad eller i meget høj grad. I 2017 var tallet 61 procent.

 • Muligheden for at lære nyt gennem arbejdet

  54 procent svarer enten, at det passer i høj grad eller i meget høj grad. I 2017 var tallet 71 procent.

  (Kilde Finansforbundets trivselsundersøgelse, juni 2018)

Seneste nyt