Menu luk

Henning vandt over ISS

Henning Kristensen Krudt vandt i december 2017 en sag om forringelse af ansættelsesvilkår mod ISS og modtog på den baggrund 815.958,45 kroner. Penge, som han kun blev klar over, at han havde ret til, fordi Finansforbundet henvendte sig til ham

16. apr. 2018
4 min

​Da Danske Bank i 2015 indgik aftale med ISS om overdragelse af en række medarbejdere og opgaver, blev det starten på et langt forløb uden konkrete informationer om de nye ansættelsesvilkår for blandt andre elinstallatøren Henning Kristensen Krudt.

Efter to år faldt dommen i december 2017, hvor retten pålagde ISS at betale 815.958,45 kroner i fratrædelsesgodtgørelse til Henning Kristensen Krudt, fordi han kunne anse sig for opsagt af ISS som følge af ændringerne af løn-, pensions- og ansættelsesvilkår, der ville blive gældende for ham, når den af ISS frasagte overenskomst udløb 31. marts 2017. Dommen bekræfter, at en medarbejder altid kan anse sig for opsagt af virksomheden, hvis virksomheden ændrer væsentligt i ansættelsesvilkårene.

"Danske Bank havde taget en beslutning om, at vi skulle overdrages, og jeg havde det måske på fornemmelsen, at vilkårene ville ændre sig. Men man kan ikke bruge beskeden 'forventede dårligere vilkår' til noget, for man kan jo ikke reagere, før man får at vide, at ens vilkår bliver forringet", siger 56-årige Henning Kristensen Krudt, der i dag er ansat på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han står for bygningsdriften.

"Vi fik at vide, at nogle ville gå ned i løn, men vi fik ikke at vide hvem eller hvor mange, og vi modtog heller intet på skrift".

Stillede spørgsmål fra starten af
Allerede ved overdragelsen til ISS, der trådte i kraft 1. september 2015, spurgte Henning Kristensen Krudt første gang ISS, hvad han kunne forvente, når hans overenskomst udløb i marts 2017. Men han fik ikke svar, og derfor bad han gentagne gange om at få sine vilkår præsenteret i løbet af de følgende måneder.

Svaret kom først 13. juni 2016, hvor han var til samtale med ISS. Her modtog han nyheden om, at han ville komme til at gå betydeligt ned i løn, når hans overenskomst udløb i 2017.

"Jeg tænkte, at det var pokkers, fordi lønnedgangen var stor. Det er aldrig sjovt at blive sat ned i løn, og da jeg samtidig havde været med til at starte bygningsdriften af Danske Banks datacenter i Ejby op fra bunden, var det som at få en spand koldt vand i hovedet at blive sat ned i løn", fortæller Henning Kristensen Krudt, der nåede at arbejde for Danske Bank i 27 år.

Vidste ikke, hvad han havde ret til
Godt en uge efter nyheden om lønnedgang fik Henning Kristensen Krudt en mail fra Finansforbundet, der opfordrede ham til at køre en sag mod ISS. Henning Kristensen Krudt var overrasket over, at der var noget at komme efter.

"Jeg ville aldrig have tænkt over muligheden selv. Jeg havde ingen fornemmelse af, om der var en sag. Så jeg fandt virkelig ud af, hvor vigtigt det er at være organiseret og have en fagforening i ryggen", siger han.

Advokat i Finansforbundet Mette Hjøllund Schousboe, der førte Henning Kristensen Krudts sag ved Retten i Glostrup, fortæller, at det er de færreste, der er klar over, hvilke rettigheder de har.

"Det er vigtigt, at man henvender sig til sit fagforbund, når der sker ændringer i ens vilkår på arbejdspladsen. Hvis du ikke får en individuel præsentation af ændringerne, bør du søge rådgivning hurtigt, og inden du foretager dig yderligere. Men der er ikke ret mange, der ved, hvad de har ret til", siger hun.

Forbundet fører flere sager
Henning Kristensen Krudts sag er blot den første i en række af sager, som Finansforbundet fører for medarbejdere, der fik forringet deres vilkår, da de blev overdraget fra Danske Bank til ISS i 2015. Og det glæder Henning Kristensen Krudt sig over.

"Rent psykologisk er det ikke fedt, at man ikke er blevet spurgt, om man har lyst til at skifte arbejdsgiver. Det er en dårlig måde at starte et nyt job på, for man kan ikke bare sælge folk, og så får de frataget deres rettigheder uden mulighed for at vælge en fratrædelse", siger Henning Kristensen Krudt, med henvisning til at ISS forringede løn-, pensions- og ansættelsesvilkår betydeligt i forhold til den overenskomst, som han havde med Danske Bank.

"ISS mente, at de havde opfyldt betingelserne, sådan at medarbejderne ikke kunne betragte sig som opsagt af ISS, da de endelig fik at vide, hvad ISS' overenskomst ville betyde for dem. Men det fik vi altså rettens ord for, at ISS ikke havde. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med i forbundet", siger Mette Hjøllund Schousboe.

Ændrer dit arbejdsliv sig?
Hvis du oplever at stå i en lignende situation, kan du altid henvende dig til Finansforbundet for at få rådgivning om dine rettigheder.

Finansforbundet rådgiver om alle former for problematikker på arbejdspladsen. Uanset om du oplever udfordringer med ligestilling, forskelsbehandling på grund af for eksempel alder eller etnicitet, chikane, bonus eller andet, kan Finansforbundet hjælpe dig.

Det er ikke alle ændringer, der er drastiske nok til, at det er muligt at føre en sag, men Finansforbundet kan altid bistå medlemmer med rådgivning, når der opstår tvivl om vilkårene på arbejdspladsen.

Seneste nyt