Menu luk

Gode tider for banksektoren

Trods generelt faldende renteindtægter øgede 12 af landets største pengeinstitutter i gennemsnit deres resultat i 2017 med 17 procent. På nær Vestjysk Bank havde alle en tocifret egenkapitalforrentning.

5. mar. 2018
3 min

​Medarbejdere, direktioner og bestyrelser i landets pengeinstitutter har god grund til at klappe sig selv og hinanden på skuldrene. Årsregnskaberne for 2017 byder nemlig på endnu bedre resultater end regnskaberne for 2016, der generelt var rigtig flotte.

Magasinet Finans' gennemgang af de 12 årsregnskaber for gruppe I- og II-pengeinstitutter, der var offentliggjort ved udgangen af februar måned, viser, at det samlede resultat for de pågældende pengeinstitutter er øget med 17 procent fra 31,6 milliarder kroner til 37, 1 milliarder kroner det seneste år.

Ikke overraskende fører Danske Bank, landets klart største pengeinstitut, an med et resultat på 23,8 milliarder kroner før skat. En fremgang på 1,2 milliarder kroner i forhold til 2016. De øvrige 11 pengeinstitutter leverer også en fremgang i resultat – procentuelt største fremgang har Vestjysk Bank, der mere end fordobler resultatet i 2016 på 82,7 millioner kroner til 170,6 millioner kroner i 2017.

De flotte resultater kommer, på trods af at nettorenteindtægterne falder. De 12 pengeinstitutter tjente tilsammen 2,8 milliarder kroner færre på renterne sidste år i forhold til året før. Kun Nykredit Bank formåede at øge sine nettorenteindtægter fra 1,36 milliarder kroner i 2016 til 1,45 milliarder kroner sidste år.

Finansforbundets økonom, Klaus Mosekjær Madsen, vurderer, at overskuddene i de kommende år vil stabilisere sig.

"Sektoren har haft fremgang i resultaterne hvert år siden 2011 og er nu på niveau med de gyldne år op til finanskrisen. Overskuddet er dog båret delvist af tilbageførslerne på tab på lån, så man kan måske regne med, at overskuddene i de kommende år vil stabilisere sig. Men overskuddene er på et ekstremt højt niveau med en forrentning af egenkapitalen, som må siges at være historisk høj", siger Klaus Mosekjær Madsen.

Høj forrentning af egenkapitalen

Han hæfter sig ved, at alle pengeinstitutter i analysen på nær Vestjysk Bank har en tocifret egenkapitalforrentning i 2017. Ringkjøbing Landbobank og Nykredit Bank fører an med henholdsvis 21,7 og 21,4 procent i egenkapitalforrentning, og det ikkevægtede gennemsnit for de 12 pengeinstitutter er på hele 14,1 procent.

"Det er et ekstremt højt niveau – særligt når man tager med, at forbrugerpriserne kun steg 1,1 procent, så den reale forrentning er på hele 13 procent", påpeger Klaus Mosekjær Madsen.

Finansforbundets formand, Kent Petersen, glæder sig over pengeinstitutternes generelt positive resultater og påpeger, at medarbejderne i høj grad har bidraget til dem. Samtidig hæfter han sig ved de udtalelser, direktørerne i medierne er kommet med om årsregnskaberne.

"Det er påfaldende, at direktørerne fra eksempelvis Sparekassen Sjælland- Fyn og Sparekassen Kronjylland, som de seneste år har åbner flere filialer og øget medarbejdertallet, taler om yderligere vækst og er optimistiske. Omvendt udtrykker direktørerne fra de store virksomheder, som har tjent virkelig mange penge i 2017, at det går nogenlunde, mens de lægger op til fyringsrunder", siger Kent Petersen og udtrykker håb om, at flere får øjnene op for, at det er medarbejderne, som er med til at få gang i forretningen i pengeinstitutterne.

 

Årsregnskaber (tal i 1.000 kr.)
                                Ordinært resultat  (før skat)       Egenkapitalforrentning i pct. (før skat)                                

                                   2016                   2017                          2016            2017

Danske Bank             22.616.000         23.825.000                   13,8            14,2
Jyske Bank                   3.566.000           3.725.000                  11,6             11,5
Nykredit Bank                  742.000           3.976.000                    4.5              21,4
Sydbank                        1.839.000          1.947.000                  15,9              16,4
Jutlander Bank                  239.416             316.572                    9,3             11,4
Spks. Kronjylland              268.485             360.578                    8,9             10,7
Lån & Spar                         176.487            214.988                  15,5             16,9
Nordjyske Bank                  228.114            339.122                    8,5             11,9
Ringk. Landbobank            661.366            734.948                   20,9             21,7
Spks. Sjælland-Fyn             198.693            270.856                   7,9              10
Spar Nord                          1.018.500         1.249.000                 12,3             14,2
Vestjysk Bank                         82.678            170.622                   5,7               8,5
 I alt:                                 31.636.739       37.129.686         

Kilde: Regnskabsoplysninger indsamlet af Dansk Aktie Analyse på baggrund af selskabernes årsregnskaber. Oplyste tal er baseret på moderselskabernes resultater.

Seneste nyt