Menu luk

Genvalgt som præsident

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen blev mandag den 22. oktober genvalgt som præsident for Nordic Financial Unions og fortsætter altså dermed i front for den fællesnordiske organisation af fagforbund i den finansielle sektor.

22. okt 2018
1 min

​Det internationale aspekt i varetagelsen af finansansattes interesse bliver i højere og højere grad en international sag, som kræver samarbejder på tværs af landegrænser, og der ligger store og væsentlige opgave foran NFU i de kommende år, pointerer Michael Budolfsen, der mandag den 22. oktober blev genvalgte til at stå i spidsen for sammenslutningen af de nordiske finansfagforeninger.

"Det, vi kommer til at sætte fokus på de næste to år er bæredygtig finans og tværnationale virksomhedsklubber. NFU er optaget af, at den kortsigtede profitjagt simpelthen er gået for vidt, og vi ønsker, at ejerne af de store finansvirksomheder dels tager et aktivt samfundsansvar og dels fører sektoren tilbage til dér, hvor der ikke alene skabes værdi til aktionærerne, men hvor der skabes værdi for kunder, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Det er den agenda, vi vil sætte frem mod, under og efter det næste EP-valg", siger Michael Budolfsen.

Pål Adrian Hellman, der til daglig er formand for Finansforbundet i Norge, blev ved samme lejlighed genvalgt som vicepræsident for NFU.

NFU, Nordic Financial Union, har syv medlemsorganisation fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Organisationen arbejder for at varetage interesser for nordiske finansansatte på europæisk plan. Michael Budolfsen er desuden præsident for den fælleseuropæiske paraplyorganisation for forbund i finanssektoren, UNI Europa Finance.

Seneste nyt