Menu luk

Fyrer medarbejdere i stedet for at udvikle dem

Danske Bank har svigtet 30 it-ansatte, som netop har mistet deres job, mener kredsformand Kirsten Ebbe Brich. Finansforbundets formand, Kent Petersen, er enig.

10. sep. 2018
2 min

​Der er mangel på it-medarbejdere i sektoren herhjemme, men det har ikke forhindret Danske Banks Group IT i at afskedige tredive af dem i et hug.

"Med fyringerne har Danske Bank vist, at man ikke magter at udvikle egne it-medarbejderes kompetencer til fremtiden. Jeg er vred over, at man har forsømt at kæmpe for loyale medarbejdere. Det er en falliterklæring", siger Kirsten Ebbe Brich, formand for Danske Kreds og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i banken.

Hun kritiserer i skarpe vendinger bankens beslutning, for hun finder fyringerne helt uforståelige:

"Mens man fra alle verdenshjørner råber på flere it-kompetencer, forsømmer man i banken at bygge ovenpå de kompetencer, man allerede har blandt medarbejderne. Det er skuffende, for en virksomhed af Danske Banks størrelse må forventes at kunne forudse ændringer i behovet for kompetencer i tide".

Ud med de gamle kompetencer

Banken har en blanding af nye og gamle systemer, og det er blandt andet medarbejdere, der har passet de gamle, der nu har mistet deres job:

"Man har ladet dem betjene de gamle systemer og blive ved den opgave, i stedet for at sørge for, at de lærer noget nyt i tide – og vælger så i stedet at hyre nye til de nye systemer. Det er det letteste, men det er ikke i orden."

Kirsten Ebbe Brich peger på, at der også er bedre økonomi i at bygge kompetencer ovenpå de medarbejdere, der allerede er del af bankens kultur.

Hun kommer selv oprindeligt fra it-området, og er sig fuldt bevidst, at it-arbejdere ikke bare kan overtage hinandens job på kryds og tværs:

"Det ville svare til at sige, at en bager er håndværker, og så kan han også være elektriker, fordi det også er et håndværk. Men der er mange nuancer, og man kan godt lære en snedker at blive en god tømrer. Man kunne have valgt at bygge ovenpå it-medarbejderes kompetencer i den ønskede retning."

Utilstrækkelig læring

Selv om der har fundet en vis kompetenceudvikling sted, har der ikke været tale om gennemførte forsøg på at opdatere de nu fyrede, forklarer hun:

"Det kræver mere end bare et kursus. Det kræver blandt andet, at de opgaver, man efterfølgende får, bygger op om den nye læring. Og at man får tiden til at træne og indarbejde de nye arbejdsrutiner, før det bliver konstateret, at det ikke er godt nok."

Formand bakker op

Finansforbundets formand, Kent Petersen, kalder det 'meget problematisk', når virksomhederne i finanssektoren ikke tænker langsigtet:

"Det er meget svært at forstå fyring af it-medarbejdere med den ene hånd, når samme virksomhed med den anden flytter opgaver ud af landet med begrundelse i manglende it-kompetencer."

Hvis den finansielle sektor vil bidrage til langsigtet bæredygtighed og styrke sin position på det felt, er det ikke vejen, siger han.

"Derimod er et godt sted at begynde at investere mere i danske arbejdspladser."

Seneste nyt