Menu luk

Finansansatte efterlyser viden om compliance

Omkring en tredjedel af de finansansatte føler, de ved for lidt om compliance, viser en undersøgelse, Epinion har gennemført for Finansforbundet. ”Vi arbejder for øget efteruddannelse på feltet”, fortæller forbundsformand Kent Petersen.

19. mar. 2018
2 min

​"Det er en stor udfordring, for der har ikke været tilstrækkelig uddannelse, inden vi skulle i gang."

Sådan siger et af Finansforbundets medlemmer. En blandt mange, der føler sig for dårligt klædt på til at løfte den store opgave med at efterleve de massive krav om blandt andet dokumentation, der er fulgt i kølvandet på finanskrisen.

Det viser en Epinion-undersøgelse, som blev gennemført med deltagelse af knap 1.000 medlemmer i februar.

Her giver næsten en tredjedel udtryk for, at de er meget eller delvist enige i, at de selv mangler mere viden eller efteruddannelse for at løse compliance-opgaverne tilfredsstillende. Samtidig synes over halvdelen, at opgaverne tærer på arbejdsglæden og stresser i et eller andet omfang.

"Vi mangler at klæde de medarbejdere, der skal tage snakken, læse journalerne og dokumenterer alt de gør, ordentligt på", konstaterer et andet medlem.

Få mere viden

En del beretter om e-learningskurser på deres arbejdsplads, men det efterlader altså stadig en stor gruppe, som ikke føler sig tilstrækkeligt vidende på feltet.

For nogle kan løsningen være at søge Finanskompetencepuljen om midler til efteruddannelse – foreløbig har godt 150 medlemmer deltaget i uddannelser om compliance, der er finansieret på den måde. Cirka halvdelen har fulgt virksomhedsprojekter med compliance som omdrejningspunkt, resten har været på individuelle uddannelser.

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om compliance-uddannelse, og en uddannelse er også i støbeskeen i samarbejde med CBS, fortæller formand for Finansforbundet, Kent Petersen:

"Vi er meget bevidste om, at de opgaver og funktioner, som følger med compliance, skaber behov for, at mange medlemmer bygger til eller vedligeholder kompetencer. Vi arbejder på at nå derhen, hvor vi er foran det store behov for efteruddannelse".

En del af den øvelse foregår også via partnerskabsaftaler, senest med Fynske Bank, om kompetence-afklaring og -udvikling af medarbejdere.

"Vi har ikke det fulde ansvar for medlemmernes uddannelse, og i nogle tilfælde er det helt klart arbejdsgivernes ansvar, men vi har et delansvar", siger Kent Petersen.

Nye arbejdspladser

Selv om compliance-kravene skaber frustrationer, har de også medført mange nye arbejdspladser:

"Det har betydet flere tusinde arbejdspladser, men det topper nok nu. Mange af opgaverne vil løbende blive digitaliseret, men der vil være en del tilbage, som skal udføres manuelt".

Indtil videre føjer der sig stadig nye krav til de nuværende:

"Der bliver lagt lag på lag, og det giver ikke altid mening. Men grundlæggende handler det om regelstyring, der skal sikre, at kunder og samfund ikke bringes i fare, og det er god ting. Jeg tror, det med tiden vil finde en mere naturlig balance – som også vil afspejle sig i antallet af ansatte".

 

Fakta om kompetenceudviklingspuljen

Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2014 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. Formålet er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejderne i finanssektoren.

Seneste nyt