Menu luk

Du må leve med paradokser

Ledelse af paradokser er en vej til involvering og bedre styring, mener Jan Heiberg Johansen. Han har skrevet en bog om, hvordan paradokser er afgørende for virksomhedens værdiskabelse baseret på 700 forskningskilder. Og det påvirker både ledere og medarbejdere.

15. okt 2018
5 min

​Hvis du leder efter ét svar på, hvordan man bedriver ledelse, skal du ikke læse videre! Forfatter Jan Heiberg Johansen giver ikke en ny opskrift på, hvordan ledelse skal udøves. Eftersom tiden, vi lever i, er stadig mere kompleks og kaotisk, snyder både ledere og medarbejdere sig selv og hinanden, hvis de tror, at bare de finder den rette opskrift, så kan de flytte organisationen i en bestemt retning.

"Ledere bombarderes med redskaber og anbefalinger, der i stedet for at hjælpe medvirker til at forsimple vores forståelse af ledelse", siger Jan Heiberg Johansen. Han har skrevet bogen "Paradoksledelse", der introducerer den kraftigt ekspanderende paradoksteori i ledelse med nu mere end 700 forskningskilder bag. Bogen er ude på dansk og udkom på engelsk i august måned på det globale forlag Palgrave Macmillan.

Jan Heiberg Johansen vil gøre op med forestillingen om lederen som en, der med de rigtige redskaber og teknikker egenhændigt kan styre virksomheden. Der er nemlig forskel på problemer, som man kan løse, og på paradokser, der ikke entydigt kan løses. Paradokser er modstridende og dog sammenhængende elementer, der eksisterer samtidig i virksomheden.

Hver dag står en leder over for paradokser, der viser i flere retninger på samme tid. Jan Heiberg Johansen peger på, at mange ledere ofte gør, hvad de kan, for at få modsatrettede hensyn og paradoksale situationer til at se ud, som om de ikke er det. Alternativet er at anerkende, at de er en fast del af vores ledelsespraksis, og forsøge at udnytte dem til at skabe værdi for virksomheden.

Bluff og forsimplinger

Jan Heiberg Johansen oplever en enorm idealisering af ledere og ledelse. Men virkeligheden er langt mere mudret. De fleste ledere er bundet af modstridende forventninger og mål, de ikke har den store kontrol over.

Men det er bluff, at for eksempel forandringer er noget, ledere kan planlægge og styre som en lineær bevægelse, siger Jan Heiberg Johansen:

"I mange ledelsesteorier skal vi eliminere eller inddæmme paradokserne, men det er jo ikke altid muligt. Ledelse handler ikke om at omgå paradokser og stivne i krydspres, men om konstruktivt og fleksibelt at udnytte de forskellige måder at anskue en sag på".

"Det bliver potentielt skadeligt, når den organisatoriske virkelighed bliver forsimplet. Det koster ikke bare tid at finde rundt i de fikse ideer. Det kan også skabe et billede af lederen som en, der egenhændigt med de rette redskaber og teknikker kan skabe værdi".

Jan Heiberg Johansens ærinde med sin bog er ikke at få ledere til at droppe eksisterende ledelsesredskaber, men inspirere til at skærpe sansen for paradokserne for at få bedre ledelse.

"Simple opskrifter er skønne at have. Men de rummer sjældent den faktiske kompleksitet, som man møder som leder og medarbejder".

Der har paradoksfeltet mere at tilbyde.

Uvished som vilkår

Hvis vi bare kan starte med at blive enige om, at virksomheden rummer modstridende krav og forventninger, siger Jan Heiberg Johansen, så er meget vundet:

"Vi bliver alle fortryllede af forsimplinger, men vi er jo godt klar over, at for eksempel kunderejser ikke er en reel afbildning af virkeligheden. Når vi ser et PowerPoint-oplæg, hvor alt ser smukt ud, skal vi konstruktivt udfordre de simple billeder af virksomheden, hvis vi vil undgå at fejle med implementeringen".

"Uanset om man er en startup eller en velkonsolideret virksomhed, forsøger man at forenkle sit flow af kunder. Man kan godt sætte kunden i centrum, men der er også en medarbejder, man skal tage vare på. Nogle ledelsestænkere lever stort på at sige, at medarbejderen er vejen til vækst og succes. Det er jo rigtigt, men samtidig ikke nok, fordi kunden er kilden til værdiskabelsen".

Ifølge Jan Heiberg Johansen kan vi ikke nøjes med at kikke på isolerede faktorer, såsom medarbejderen eller kunden alene, men det er ofte det, vi gør. Paradoksledelse handler om at stræbe efter klarhed og samtidig acceptere uvisheden som et vilkår.

Gør kompleksiteten synlig

I en tid, hvor økonomiske kriser, digitalisering og politiske forandringer hele tiden ændrer vilkårene for mange virksomheder, bliver kompleksiteten og paradokserne forstærket.

En leder skal til en vis grad synliggøre kompleksiteten, og at der er modstridende behov at levere på. Det er ikke god, ansvarlig ledelse, hvis medarbejderne ikke er klar over, hvis virksomheden står i en penibel konkurrencesituation.

Medarbejderne skal være inddraget, fordi ledelse opstår i et samspil.

"Den ledelse, som medarbejderen bedriver, kan være lige så værdifuld som det, den almindelige leder bedriver. Medarbejderne kan kun skabe værdi, hvis de agerer med en vis oplyst autonomi, hvis de agerer selvstændigt".

Jan Heiberg Johansen opfordrer til, at vi på arbejdspladserne fremmer den kritiske sans over for fikse ideer og ubegrundede selvfølgeligheder i ledelse. Men vi skal ikke kværulere:

"Hvis man vil kværulere, er det ikke godt, heller ikke for kollegerne, for de skal også kunne være i de spændingsfelter uden hele tiden at blive mindet om det. Man skal ikke tage fejl af, at vi vader rundt i spændinger konstant, og det går ofte meget godt. Vi vil måske gerne være mere sammen med børnene, men vi tager alligevel af sted om morgenen og glemmer for en stund, at de faktisk også har brug for os. Vi vender senere hjem igen og glemmer for en stund, at der er brug for en større indsats på arbejdet. Uanset hvad kan vi ikke fuldstændig undslippe spændingen".

Seneste nyt