Menu luk

Database bruges flittigt mod hvidvask

33 milliarder navne slås årligt op i LexisNexis internationale database, som indeholder information på mere end 2,3 millioner personer og 300.000 virksomheder, som enten er politisk eksponeret, er på sanktionslister eller som kan forbindes til hvidvaskrelaterede lovovertrædelser.

3. dec 2018
3 min

​Professionelle kriminelle kører milliarder fra illegal narkotikahandel og andre ulovlige foretagender gennem banksystemet med en succesrate på 99 procent.

"Vi fanger 1 procent af de kriminelle aktiver hvert år i Europa", lød det fra Rob Wainwright i et interview med EU-mediet Politico i april kort før, han trådte tilbage efter en ni-årig periode som chef for Europol – det europæiske politisamarbejde.
Årsagen til den beskedne opklaringsprocent er ifølge den afgåede politichef, at man bruger nationale løsninger på et internationalt problem. Det skaber fleksibilitetsproblemer i systemer og forhindrer et frit flow af informationer på tværs af grænser.

Et værktøj som kan bidrage med anti-hvidvask data både på nationalt og internationalt plan er  LexisNexis database – World Compliance som indeholder data på ca. 2,3 millioner personer og 300.000 virksomheder, som kan være relevante at tjekke i forhold til hvidvask. Det er blandt andre PEPs (Polticially Exposed Persons) og deres nære familie og samarbejdspartnere, personer og virksomheder på internationale sanktionslister, personer og virksomheder med domme og negativ presseomtale i forhold økonomiske og hvidvaskrelaterede lovovertrædelser.

Experian, er en af Nordens største datavirksomheder, og blandt Experians forretninger er at formidle adgang til LexisNexis database i Danmark og det øvrige Norden.

"Vi leverer World Compliance data til en række danske banker, finansieringsvirksomheder og pensionsselskaber. Men databasen er også et aktuelt værktøj for advokater, revisorer og andre, der skal tjekke deres kunder i forhold hvidvask", siger Michael Viktor Jensen, Senior Product Manager i Experian til Nyhedsbrevet Finans.

Næsten 4.000 danske personer i registret


I databasens PEP-register (Political Exposed Persons) optræder blandt andre danske Folketingsmedlemmer, medlemmer af de politiske partiers hovedbestyrelser mv. og deres nære familiemedlemmer og samarbejdspartnere. I alt er omkring 4.000 danske personer i PEP-registreret.  

En helt andet kategori i datasættet er negativ medieomtale, hvor personer og virksomheder omtalt i pressen i forbindelse hvidvaskrelaterede forbrydelser fx. svindel eller økonomisk kriminalitet – både omtale af domme og sigtelser - refereres fra både lokale og internationale medier.  

Bliver en dansk bank involveret i en pengetransaktion fx fra en russisk kunde, som man ikke kender så godt, kan banken tjekke, om vedkommende optræder på sanktionslister, er en PEP eller om vedkommende er medieomtalt eller dømt for ulovligheder i relation til hvidvask. Og på baggrund af de informationer vurdere, om Hvidvasksekretariatet skal have et tip.

60.000 nye registreringer om måneden

Michael Viktor Jensen fra Experian vurderer, at de fleste danske pengeinstitutter i større eller mindre grad allerede benytter omtalte data enten fra LexisNexis eller lignende udbyder. På verdensplan har LexisNexis mere end 8.000 banker som kunder – heraf USA's 50 største banker – og databasen har mere end 100.000 brugere, som årligt tjekker cirka 33 milliarder personer/virksomheder.

"Det er en stor og professionel forretning. Jeg har besøgt LexisNexis hovedkontor i London, og set hvordan de 400 datamedarbejdere bare i deres europæiske afdeling konstant er beskæftiget med at opdatere databasen. Hver måned er der i gennemsnit 60.000 nye registreringer og opdatering af 40.000 eksisterende profiler", fortæller Michael Viktor Jensen.

Kilderne omfatter cirka 1.300 separate dataleverandører i 148 lande, og der er oplysninger tilgængelige om personer og virksomheder i 255 lande

Seneste nyt