Menu luk

Danmark kan lære af Singapore

I Singapore samarbejder virksomheder, staten og fagforeninger tæt om at udvikle finanssektoren. Det kan vi i Danmark lære af, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, som for nylig besøgte den asiatiske metropol sammen med repræsentanter fra danske finansvirksomheder.

17. dec. 2018
4 min

​Singapore har en ambition om at udbygge sin position som et finansielt centrum i Asien. Derfor har landet et tæt samarbejde mellem stat, fagforeninger og virksomheder, hvor man arbejder for at tilpasse finasektorens ansatte til den digitale transformation. Det er blandt andet sket ved partnerskabsaftaler mellem det offentlige og det private.

En delegation fra den danske finanssektor var midt i november på studietur til det asiatiske for at få inspiration til, hvordan fremtidens finansielle sektor kan se ud. Med på turen var blandt andre repræsentanter fra Finansforbundet, Lokale Pengeinstitutter, Finans Danmark, Spar Nord og Finanssektorens Uddannelsescenter.

Finansforbundets formand Kent Petersen fik masser af inspiration med hjem.

"Jeg oplevede en sektor, hvor de faglige organisationer, virksomheder og staten var i meget tæt samarbejde.  Ligeledes blev jeg overrasket over det forarbejde, de tre parter har lavet i at afdække, hvilke kompetencer medarbejderne mangler i den digitale transformation", siger han og tilføjer:

"Forud for turen havde jeg en forventning om, at sektoren blev drevet efter en 'kæft, trit og retning-filosofi. Men jeg oplevede, at parterne er i en meget god dialog med hinanden. De har et tæt samarbejde og tager samlet ansvar omkring at få medarbejderne i sektoren kompetenceafklaret og efteruddannet".

Studieturen havde til hensigt at gøre deltagerne klogere på udviklingen og den digitale omstilling i Singapores finansielle sektor, samt hvordan landet tænker de finansielt ansatte ind i den digitale transformation.

"Efter turen fik jeg en erkendelse af, at vi er på rette vej i de tanker vi har gjort os omkring fremtidens finansielle sektor. Vi er godt på vej med de tiltag, vi laver i Finansforbundet, blandt andet med arbejdet i Work Life Investment, hvor vi arbejder målrettet med at understøtte den kompetencetransformation, der er i gang i sektoren. Hele den indsats kræver også et tæt samspil med rigtig mange andre aktører og interessenter på området, og her ser jeg også, at der konstruktive signaler og en vilje til at tage fat på de udfordringer og gribe de muligheder, der ligger foran os", siger Kent Petersen.

Verdens bedste digitale bank

Deltagerne skulle blandt andet blive klogere på, hvordan Singapores banker og fagforeninger i den finansielle sektor arbejder med digital omstilling og kompetenceudvikling.

"Singapore og især Asien er et spændende sted for tiden, når vi taler om digitalisering. Der sker rigtig meget, som jeg er spændt på at følge med i", siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, som var en af studieturens deltagere.

Særligt besøget hos The Development Bank of Singapore (DBS), gjorde indtryk på ham. Banken er i 2018 blevet kåret som "Verdens Bedste Digitale Bank". Et led i bankens digitale transformation er en strategi, hvori automation er blevet et redskab til at frigøre ressourcer til merværdiskabende aktiviteter.

"DBS har et stærkt fokus på at skabe nyttige, digitale løsninger til deres kunder. De havde noget, de kaldte 'wasted customer hours', hvor det lå dem på sinde at spilde så lidt af kundernes tid som muligt. Den målrettethed var inspirerende", siger Michael Busk-Jepsen.

Den vigtigste ressource

I sin strategi om kompetenceudvikling har DBS udvalgt otte profiler, hvor de vurderer, at medarbejdernes job vil undergå så store forandringer, at omskoling eller opkvalificering af medarbejderne bliver nødvendigt. 

Hele sektoren er i en omstillingsproces med digitalisering – på samme måde som den danske sektor, fortæller Søren Laursen, administrerende direktør for Finanssektorens Uddannelsescenter, som deltog på studieturen. Derfor finder han det særligt interessant, at banken har et så klart fokus om at kompetenceudvikle dens medarbejdere.

"De har i Singapore indset, at den menneskelige ressource er alt, hvad de har. De importerer stort set alt andet. Derfor prioriterer landet kompetenceudvikling særdeles højt. Banker, som DBS, arbejder målrettet med fremtidens digitale kompetencer og omskoling af medarbejdere til nye roller. Målet for dem er at fastholde medarbejdere, frem for at spare omkostninger ved at fyre dem", siger Søren Laursen.

Koordineret indsats

Den koordinerede indsats mellem staten, virksomheder og fagforeninger gjorde især indtryk på Søren Laursen.

"Det var meget inspirerende at høre om den trepartsforståelse og koordinering, de har i landet. Hvor kunne vi være stærke, hvis vi som samfund kunne stå sammen på den måde", siger den administrerende direktør.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør for Finans Danmark, så også potentiale i at få en mere koordineret indsats i Danmark. Det skal dog gøres med forbehold:

"Singapore minder befolkningstalsmæssigt meget om Danmark. Men når man kigger på regeringens måde at drive landet på, gør de det som var det en forretning, hvor de kan beslutte, hvad de gør og så bare gøre det. Der har vi en lidt anden tradition i Danmark. Man kan blive inspireret af Singapore, men skal så se på, hvordan man kan oversætte det til en danske kontekst. For det er ikke det hele, vi bare kan tage med", siger Michael Busk-Jepsen.

Seneste nyt