Menu luk

Compliance er ikke opreklameret

Mange finansansatte føler sig pressede af kravene til compliance. Men det er vigtigt og nødvendigt med complianceregler fastslog oplægsholderne Julie Galbo, Nordea, Stig Nielsen, Finanstilsynet og Linda Nielsen, Københavns Universitet på et velbesøgt debatmøde i Finansforbundet.

30. apr. 2018
2 min

​Finansansatte føler i vid udstrækning, at de drukner i bureaukrati i forbindelse med de nye compliance-regler, der betyder, at banker skal være med til at indsamle og overvåge data om kunderne for blandt andet at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. 44 procent af medarbejderne bruger mellem 20 og 40 procent af deres arbejdstid på compliance, viser en undersøgelse, Epinion har gennemført blandt knap 1.000 medlemmer af Finansforbundet.
Måske derfor var omkring 80 finansansatte mandag den 30. april samlet til fyraftensmøde for at debattere compliance med tre eksperter inden for området. Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea, var sammen med kontorchef Stig Nielsen fra Finanstilsynet og professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet mødt op for at give deres bud på, hvad der rører sig på compliance-området og komme med gode råd til, hvordan de finansansatte, der sidder med implementeringen på deres arbejdspladser, kan gå til opgaven uden at miste modet i regeljunglen. 

Der var bred enighed om, at det kræver en generel kulturændring i virksomhederne og i landet, hvis sektoren rigtigt skal få greb om compliance. 

"Danmark er ikke særlig compliant med compliance", sagde Julie Galbo med henvisning til at Danmark har fortolket en del på GL44 og GL11 (Guidelines fra EBA - European Banking Authority - om internal governance). 

Hun efterlyste også en klar hjemmel til at exit'e kunder, der har en særligt høj risiko for hvidvask. I den forbindelse påpegede hun også, at Nordea er bekymrede for, om SØIK (Bagmandspolitiet, red.) har ressourcer til at håndtere de omkring 18.000 indberetninger, der kommer fra sektoren hvert år. 

Reglernes formål er vigtigt 

Noget af det, som de tre var enige om, er, at compliance ikke er opreklameret, og at formålet med at have alle reglerne er vigtigt. 

"Når vi har en masse regler, er det vigtigt, at de bliver fulgt, for der en grund til, at vi har mange af dem. Inden for alle andre områder synes vi, at forebyggelse er bedre end helbredelse, og det er det, I (som compliance-medarbejdere, red.) laver", påpegede professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet. 

"Forventninger til compliance er andet og mere end at overholde reglerne. Reglerne bliver ofte store og uigennemskuelige, og derfor er vi på vej med en vejledning til hvidvaskningsområdet. Så er compliance opreklameret? Nej", afsluttede kontorchef Stig Nielsen fra Finanstilsynet. 

Seneste nyt