Menu luk

Boom i kurser til finansansatte

På et år er udbuddet af kurser i Finanskompetencepuljen øget fra 26 til over 250 kurser. En ny hjemmeside, der skal gøre det nemmere for finansansatte at finde præcis de kurser, der passer til den enkelte, lanceres om kort tid.

6. aug 2018
2 min

​Siden oktober 2017 er antallet af kurser i Finanskompetencepuljen øget fra 26 til over 250. Sekretariatet for Finanskompetencepuljen har gennem dialog med virksomheder, medarbejdere og uddannelsessteder nidoblet mulighederne for efter- og videreuddannelse.

"Vi har gjort en indsats for at kunne give medlemmerne flere kurser og et i bredere spektrum. Det har vi gjort ved at henvende os til eksisterende kursusudbydere, samt en del nye uddannelsessteder, for at etablere et samarbejde om kurser til at efterkomme vores medlemmers behov", siger Mia Aasborg, senior konsulent i Work Life Investment.

Udvalget af kurser i puljen består blandt andet af uddannelse i compliance, finansiel forretningsforståelse, engelsk og projektledelse.

Projekt giver viden om efterspurgte kompetencer

De mange nye kurser er blevet gjort muligt, fordi virksomheder og ansatte har henvendt sig med hvilke kompetencer, de savner samt gennem løbende resultater fra projektet "Fremtidens finansielle arbejdsmarked".

Projektet, der blev søsat i slutningen af 2017, har til formål at afdække udviklingstendenser i sektoren, hvilke kompetencer virksomheder efterspørger samt skabe et overblik over relevante muligheder for efteruddannelse og karriereudvikling.

"Løbende resultater fra projektet har bidraget med viden til, hvad der mangler af kurser og kompetenceudvikling i Finanskompetencepuljen. Den viden har vi taget med videre til uddannelsesstederne, så de kunne se, at der var en reel efterspørgsel på efter- og videreuddannelse i vores sektor", siger Mia Aasborg.

Ny hjemmeside lanceres

I kraft af det stigende antal kurser blev det nødvendigt med flere informationer på Finanskompetencepuljens hjemmeside, hvilket gjorde den eksisterende hjemmeside uoverskuelig.

"På baggrund af tilbagemeldinger fra hjemmesidens brugere har vi lavet en ny hjemmesiden, som er mere brugervenlig. Det er helt unikt at have en sådan fond, som Finanskompetencepuljen, inden for en sektor og det skal hjemmesiden gerne afspejle ved at være af høj kvalitet", fortæller Mia Aasborg.

Den nye hjemmeside har særligt fokus på selve ansøgningsprocessen for både medarbejdere og virksomheder og skaber et bedre overblik over de forskellige kursustilbud. Hjemmesiden står til at blive lanceret i uge 32.

Baggrund

Finanskompetencepuljen blev gjort permanent i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017.  Det er muligt for medlemmer at søge uddannelse i puljen, når de er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og FA.

Siden puljen blev gjort permanent, er det blevet muligt for grupper eller individer at tage kurser på akademiker-, diplom-, bachelor-, og masterniveau. Der bliver årligt afsat 30 millioner kroner om året til puljen.

Læs mere om finanskompetencepuljen her.
 

 

 

Seneste nyt