Menu luk

2018 bliver et godt år

Forbundsformand Kent Petersen glæder sig over, at Finansforbundet står i en stærk position med medlemsfremgang. Og så udtrykker han håb om, at virksomhederne vil indse, at digitaliseringen ikke sker så hurtigt, som nogle ledere tror, og at mængden af afskedigelser derfor vil falde.

8. jan. 2018
3 min

​Midt i januar er nogles nytårsforsæt allerede stødt på grund, mens andre håb og løfter lever i bedste velgående. Da Magasinet Finans i december satte Finansforbundets formand, Kent Petersen, stævne, var et af hans ønsker til 2018, at finansvirksomhederne vil fokusere på at investere i udvikling og vækst og ikke kun på at aflevere overskuddet til aktionærerne.

"Mit ønskescenarie for 2018 er, at bankerne vil tænke mere i bæredygtighed – forstået som at man vil have fokus på en moderat, sund vækst over længere tid – og at de vil se værdien i at investere i udviklingen af samfundet. Jeg håber også, at virksomhederne vil indse, at digitaliseringen ikke sker så hurtigt, som nogle ledere tror, og at mængden af medarbejderreduktioner derfor vil falde", siger Kent Petersen.

"Jeg føler mig også overbevist om, at vi i løbet af 2018 vil se danske fintechvirksomheder, som vil vokse i stor stil med mange arbejdspladser til følge", fortsætter han.

Etisk digitaliseringsråd

Digitalisering fylder mere og mere i finansansattes arbejdsliv og i samfundet, og det rejser en række spørgsmål om, hvad digitaliseringen får af indflydelse på lov og ret og på os som mennesker. Derfor foreslår Finansforbundets formand, at der etableres et etisk digitaliseringsråd.

"Der er mange etiske spørgsmål omkring anvendelsen af avanceret teknologi, som bør drøftes, og da vi repræsenterer ansatte i en af de brancher, der er udsat for mest digitalisering, vil vi arbejde for, at der etableres et etisk digitaliseringsråd", siger Kent Petersen.
 

Forbund har medlemsfremgang

Samlet set havde Finansforbundet medlemsfremgang på cirka 1.500 personer i 2017, hvilket først og fremmest skyldes en stor tilgang af studerende fra forskellige finansrettede uddannelser. Det glæder forbundsformanden, på et tidspunkt hvor beskæftigelsen i sektoren – særligt i pengeinstitutterne – fortsat er under pres.

"Vi skal i de kommende år være endnu mere oppe på tæerne med tilbud til alle ansatte i sektoren. I den forbindelse er vi også i gang med at definere, hvad den finansielle sektor er, for der er ingen tvivl om, at digitaliseringen betyder, at sektoren ikke længere er så afgrænset som tidligere. Finansforbundet skal i dialog med flere af de nye virksomheder, der befinder sig i randområdet i forhold til de traditionelle finansvirksomheder".

Kent Petersen fremhæver forbundets rolle som medinitiativtager til Copenhagen FinTech, forbundets fokus på Worklife Investment og også den internationale position med præsidentposter i både den nordiske (NFU) og den europæiske sammenslutning af finansfagforeninger (UNI Finance Europa) som eksempler på, at man har fingeren på pulsen og generelt står stærkt. Og så er Finansforbundet en af de første fagforeninger, der helhjertet beskæftiger sig med bæredygtighed.

"Internt i Finansforbundet har vi sat gang i et stort digitaliseringsprojekt, som betyder, at vi fremover vil møde medlemmerne på flere måder. I 2018 vil Finansforbundet i endnu højere grad blive det nærmeste omdrejningspunkt for det enkelte medlem. Vi vil være den vigtigste partner, der sørger for vedligeholdelse af den enkeltes kompetencer og leverer rådgivning i forbindelse med jobskifte og alle andre ansættelsesmæssige forhold", siger formanden.

Projekt om fremtidens kompetencer

Efteruddannelse og videreuddannelse vil også fylde godt på samfundsdagsordenen her i 2018.
I 2017 blev der taget hul på efteruddannelse for ufaglærte og kortuddannede i trepartsforhandlingerne (mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, redaktionen). I år vil Finansforbundet have fokus på de mellemlange og lange uddannelser.

"Vi vil få svar på de spørgsmål, vi stillede i 2017, omkring etablering af nye hybriduddannelser, som kombinerer stærk fagfaglig viden om det finansielle med it-forståelse. Og så har vi i forbundet selv sat gang i et projekt, der skal undersøge og skabe overblik over, hvilke kompetencer finansansatte i fremtiden bør have. Det forventer jeg også, at vi får nogle bud på inden årets udløb", siger Kent Petersen.

Finansforbundets Worklife Investment begyndte for tre år siden som et projekt, der skulle hjælpe medlemmerne med at lykkes i deres arbejdsliv ved at gøre hver enkelt bevidst om sine kompetencer, tilbyde gratis karriererådgivning og overbevise den enkelte om at investere i sin egen udvikling, så éns individuelle markedsværdi på fremtidens arbejdsmarked forbliver høj. I dag er Worklife Investment en hel afdeling i forbundets sekretariat med et væld af tilbud om netværk, kurser, fyraftensarrangementer og individuel rådgivning med videre. Og i den kommende tid vil Worklife Investment fylde endnu mere, vurderer Kent Petersen.

Seneste nyt