Menu luk

14. pengeinstitut overtaget af Finansiel Stabilitet

Gentagne brud på den finansielle lovgivning på blandt andet hvidvaskområdet kostede torsdag den 13. september Københavns Andelskasse livet som selvstændigt pengeinstitut. Andelskassen, der har 13 heltidsbeskæftigede medarbejdere, er det 14. pengeinstitut, der overtages af Finansiel Stabilitet.

17. sep 2018
2 min

​To dage før finanskrisens 10 års dag skulle markeres i anledning af Lehman Brothers krak den 15. september 2008, afgjorde Finanstilsynet torsdag aften den 13. september, at Københavns Andelskasse ikke havde nogen fremtid som selvstændigt pengeinstitut.

Til forskel fra tidligere sager om lukning af danske pengeinstitutter hviler afgørelsen ikke på, at banken ikke har polstring nok til at modstå tab her og nu. I stedet er det gentagne brud på den finansielle lovgivning på blandt andet hvidvaskområdet, som ender med at koste Københavns Andelskasse livet som selvstændigt pengeinstitut, da Finanstilsynet efter tilsynsinspektioner finder andelskassen for "forventeligt nødlidende".

Finansiel Stabilitet overtager med øjeblikkelig virkning kontrollen med Københavns Andelskasse, der som det fjortende pengeinstitut er overdraget til Finansiel Stabilitet siden finanskrisen.

"Københavns Andelskasse har ingen fremtid. Nu har vi overtaget kontrollen og indsat en ny ledelse, og vi er nu tilstede for også at få den fysiske kontrol over it-systemerne", siger administrerende direktør i Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen til FinansWatch.

Københavns Andelskasse vil fortsætte som pengeinstitut under kontrol af Finansiel Stabilitet. Statens skraldespandselskab har iværksat en række tiltag for at sikre en kontrolleret afvikling af andelskassen, hvor de vil træffe beslutninger på vegne af andelshavere og bestyrelse.

Jens Verner Andersen er udnævnt som ny direktør, mens Henrik Bjerre-Nielsen er sat ind som bestyrelsesformand og Marianne Simonsen som næstformand.

Gentagende påbud fra tilsyn

Københavns Andelskasse har gennem de seneste år fået flere påbud fra Finanstilsynet - senest en politianmeldelse for hvidvask. Påbuddene er givet i forbindelse med inspektioner, hvor de seneste blev gennemført i juni og august 2018.  

I forbindelse med inspektionen konstaterede Finanstilsynet en lang række overtrædelser af den finansielle regulering og hvidvaskloven. Herunder, at andelskassen ikke kunne opgøre sit kapitalgrundlag, solvensbehov eller likviditet korrekt.

Nyt datterselskab overtager

Andelskassen har 13 heltidsbeskæftigede medarbejdere, som fortsat står for driften af pengeinstituttet og har kunnet betjene kunderne siden fredag morgen. Der er endnu ikke fundet nogen interesserede aftagere af .

Et nyetableret datterselskab, Broinstitut II A/S, overtager ejerskabet af andelskassen, der i 2017 havde en balance på cirka 370 millioner kroner.

Andelskassen blev grundlagt i 1974 og har primært kunder fra Storkøbenhavn med typiske finansielle ydelser som indlån, udlån, pensions- og boligrådgivning, opbevaring af værdipapirer og udenlandske betalinger. I 2014 blev Københavns Andelskasse reddet fra en potentiel konkurs, da investeringsbanken Dansk OTC trådte til med den krævede likviditet.


Fakta: Disse pengeinstitutter har Finansiel Stabilitet overtaget    

Ebh Bank                            2008

Løkken Sparekasse             2009

Gudme Raaschou Bank      2009

Fionia Bank                         2009

Capinordic Bank                 2010

Eik Banki                            2010

Eik Bank Danmark              2010

Amagerbanken                   2011

Fjordbank Mors                  2011

Max Bank                           2011

Sparekassen Østjylland     2012             

FIH                                     2012

Andelskassen J.A.K. Slagelse 2016

Københavns Andelskasse 2018

Seneste nyt