Menu luk

Nye filialer giver kundetilvækst

Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn har de seneste år åbnet to-tre nye filialer årligt, og de bruger både filialerne til at rekruttere kunder og nye medarbejdere.

15. jan. 2017
6 min

​Mens de store banker har lukket adskillige filialer, har en lille gruppe af sparekasser de seneste år valgt at udvide deres filialnet med stor succes. Sparekassen Kronjylland er en af dem. Siden maj 2015 har den åbnet syv nye filialer. Den seneste i januar i år. Filialen er sparekassens nummer 51 og langtfra den sidste, hvis du spørger sparekassens administrerende direktør, Klaus Skjødt. For der er kunder at vinde med filialåbninger. I løbet af fem år er sparekassen vokset fra 80.000 til 140.000 kunder.

"De største banker har en optimeringsstrategi, der betyder, at de effektiviserer og lukker afdelinger og afskediger medarbejdere, og det har skabt en mulighed for os for at få nye kunder og medarbejdere. Vi har valgt vækstvejen ved at åbne filialer. Og når vi åbner en filial i for eksempel Køge, så lukker vi den ikke igen. Vi gør det, fordi vi tror, at det bliver en succes, og vi vil fortsætte med at investere i nye markedsområder", siger Klaus Skjødt.

Sparekassen Sjælland-Fyn har ligesom Sparekassen Kronjylland åbnet flere nye filialer, og den strategi har sparekassen, ifølge administrerende direktør Lars Petersson, tænkt sig at fortsætte med. Lars Petersson opponerer stærkt imod, at filialerne ikke længere har en fremtid, og mener, at de store bankers filiallukninger har gjort debatten om bankernes og herunder filialernes fremtid alt for ensidig.

"Jeg er træt af at høre, at kunderne ikke længere har brug for filialer, fordi de bruger deres netbank. Det er ikke rigtigt. Vi driver en lige så ansvarlig forretning som alle andre, og vi ville ikke åbne en filial, hvis vi ikke mente, at det var en god forretning. Vi åbner filialer, fordi der er et kundebehov. Det er kundedrevet og medarbejderdrevet", siger Lars Petersson. Sparekassen Sjælland-Fyn har 150.000 kunder.

Kunderne vil gerne det lokale

 

Når sparekasserne vælger at åbne en filial, er det altid en individuel vurdering, hvor filialen skal placeres. Mens Sparekassen Kronjylland søger mere mod de større byer og kun åbner nye filialer med otte-ti medarbejdere, bemander Sparekassen Sjælland-Fyn typisk sine nye filialer med fem medarbejdere. Det har sparekassen ifølge Lars Petersson god erfaring med, og sparekassen er ikke bange for også at rykke ind i de mindre byer, også selvom der ikke er andre pengeinstitutter tilbage.

"En bankfilial er at betragte som enhver anden lokal virksomhed. Den skaber omsætning. Når man lukker 400 filialer, går der en millionomsætning tabt i lokalsamfundet. Og den dimension mangler vi, når vi taler filialåbninger og -lukninger. Det at drive pengeinstitut indebærer at være til stede i det samfund, man er en del af. Vi har et decideret samfundsansvar, og det er i finanskrisens hellige navn gået fløjten i debatten", siger Lars Petersson.

Den holdning bakker mange kunder ifølge Lars Petersson op om, og det fører til, at sparekassen hver måned brutto siger goddag til 1.000 nye kunder. Et stærkt værdisæt er også baggrunden for kundetilvækst i Middelfart Sparekasse. Det fortæller Martin Baltser, administrerende direktør i Middelfart Sparekasse, som i løbet af de seneste fem år er vokset fra 45.000 til 66.000 kunder og har åbnet syv afdelinger, heraf fire fullservicefilialer i Århus, Esbjerg, Hørning og Svendborg.

"Vores kunder vælger os for vores holdninger og værdisæt, som de sætter stor pris på. Uanset hvor meget digitalisering der kommer, er det de menneskelige relationer, der gør sig gældende. Kunderne har brug for at sidde over for deres rådgiver, når der skal tages stilling til store begivenheder i deres liv. Og det tror vi ikke, at de holder op med lige med det samme. Derfor vælger vi at etablere afdelinger rundtomkring i byer, hvor vi ikke er i forvejen. Og vi oplever i øjeblikket et marked og en vis kundevandring. Vi øger årligt vores kundemasse med op til ti procent", siger Martin Baltser.

Bygger filialer for medarbejdernes skyld

 

Middelfart Sparekasse åbnede sin seneste filial i Svendborg sidste år. Sparekassen har for tiden ingen filialåbninger i sigte, men Martin Baltser forventer, at sparekassen igen vil åbne flere nye filialer. Han kan ikke fortælle hvor og hvornår, men fortæller, at sparekassen overvejer, om den på et tidspunkt skal rykke til hovedstaden. Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland har haft stor succes med at åbne filialer i hovedstaden. Geografien er dog ikke altafgørende, når sparekasserne åbner nye filialer. Det er medarbejderne derimod.

"Hvis vi ikke har de rigtige medarbejdere, åbner vi ikke. Vi har ikke travlt med at åbne de rigtige afdelinger. Men finder vi den helt rigtige medarbejder til at stå i spidsen, så åbner vi. Vi åbner kun i byer, hvor vi geografisk ikke har været tidligere. Byerne skal have en vis størrelse. Det skal være byer med over 30.000 indbyggere, en god befolkningssammensætning, et attraktivt markedsområde, infrastruktur, demografisk udvikling og så videre", siger Klaus Skjødt.

Når de ekspanderende sparekasser rekrutterer medarbejdere, kommer flere af dem fra de større banker. Og det er ikke kun lysten til at prøve noget nyt, der trækker. Ifølge Lars Petersson spiller den fysiske placering af en filial i dag en langt større rolle end tidligere i forhold til at rekruttere medarbejdere, fordi der er blevet lukket så mange filialer.

"Vi bygger også filialer for medarbejdernes skyld. Det er ikke alle medarbejdere, som har lyst til at køre 50 kilometer på arbejde. Medarbejderne har også brug for at have et liv ved siden af arbejdet. Det er en tendens, vi ser mere og mere. Vi har et stort flow af medarbejdere, som gerne vil arbejde tættere på, hvor de bor, og det er en faktor, som får større og større betydning", siger Lars Petersson.


Filial som en del af et bofællesskab

Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør, Lars Petersson, er på vej til Frederiksværk for at finde en bygning, der er egnet som filial, da Magasinet Finans fanger ham i telefonen. Den kommende filial i Frederiksværk bliver sparekassens nummer 46. 15 af dem har Lars Petersson været med til at åbne.

Og når det gælder filialåbninger, er sparekassedirektøren åben over for både at åbne filialer i yderområder og at eksperimentere med alternative løsninger. Sparekassen åbnede således sidste år en hotspotfilial i Hundested. Filialen har to medarbejdere og har den første automatiske møntmaskine i Danmark, som erhvervskunder også kan trække mønter ud fra.

Ifølge Lars Petersson ville sparekassen gerne teste en ny filialtype, og sparekassen så filialen i Hundested som en oplagt mulighed for at kombinere teknologi og lokal tilstedeværelse i et lille bysamfund, som andre pengeinstitutter for længst har vendt ryggen. Og Lars Petersson er meget åben over for lignende tiltag, når det gælder muligheden for at åbne filialer også i de mindre samfund.

"Jeg tror, at definitionen på en filial vil ændre sig i de kommende år. Jeg tror, vi vil se nye modeller med mindre filialer og ændrede åbningstider og også bofællesskaber med andre virksomheder. Jeg tror, co-working bliver det nye i de kommende år, hvor man får kontorfællesskaber på tværs af brancher. Et godt eksempel er Copenhagen Fintech Lab. Jeg tror, at co-working er en tendens, der vil stige meget markant. Vi eksperimenterer ikke selv med det i sparekassen, men vi vil gerne", siger Lars Petersson.

Seneste nyt