Menu luk

Finanssektoren er et stort eksporterhverv

Den danske finanssektor risikerer at miste op til 3.000 job til udlandet, hvis der ikke sættes ind på at øge udbuddet af specialistuddannelser og at ændre lønsumsafgiften, viser analyse fra Copenhagen Economics. Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen opfordrer til, at der investeres i hele uddannelses- og kompetenceområdet.

4. dec. 2017
3 min

​Medarbejdere krydser grænser som aldrig før – ikke mindst i den finansielle sektor, og digitaliseringen vil fremover formentlig accelerere udviklingen. For at få et mere præcist billede af, hvordan udviklingen vil påvirke medarbejderne og udviklingen på branchens arbejdsmarked, har Finansforbundet bedt konsulentfirmaet Copenhagen Economics om at analysere bevægelserne og pege på særlige udfordringer.

Konklusionen af analysen "Relocation of jobs in the Danish financial Sector" er, at finans- og it-sektoren er blevet et stort eksporterhverv. Forudsætningerne for, at værdiskabelsen og jobbene i sektoren ikke flyttes til udlandet, men fortsætter med at bidrage til det danske samfund, er, at der sikres nogle gode rammevilkår, der både stiller krav til uddannelsessystemet og skattesystemet. Uddannelsessystemet skal sikre, at der er medarbejdere med de rette kvalifikationer inden for landets grænser. Og for skattesystemets vedkommende skal der ifølge rapporten findes et alternativ til den danske lønsumsafgift.

Offshoringen startede langsomt i begyndelsen af det nye årtusinde. I den første fase skete den hovedsageligt indirekte gennem de store it-virksomheder, der løste opgaver i fjerne lande med lave omkostninger. Næste fase var en mere direkte offshoring, hvor store og mellemstore banker oprettede backoffice-funktioner i de nye EU-lande. Den seneste fase inkluderer også offshoring af udviklingsprojekter, der kræver høje kompetencer og specialist-viden. Fx tegner IT-udvikling sig for 47 pct. af al offshoring relateret til den finansielle sektor, men også compliance og udvikling af nye serviceydelser og produkter tegner sig for en del (ca. 10 pct).

Flere udlændinge inden for kapitalforvaltning

I dag er mere end 3.700 job relateret til den danske finansielle sektor offshoret til lande med lavere lønninger. Tendensen er siden 2000 accelereret, især i de seneste år. Den tog for alvor fart i 2010, og fra 2012 til 2014 blev antallet af offshorede job næsten fordoblet. Rapporten konkluderer dog også, at offshoring ikke forklarer hele reduktionen i antallet af medarbejdere i sektoren. Digitalisering og andre effektiviseringer spiller stadig en større rolle.

En anden tendens er, at flere og flere udlændinge ansættes i sektoren i Danmark. I alt beskæftigede finans- og it-branchen 6.600 udenlandske medarbejdere i 2008. I dag er antallet 7.700, hvoraf 2.700 arbejder i den finansielle sektor. De finansansatte udlændinge ser vi især inden for kapitalforvaltning, og de fleste kommer fra andre europæiske lande.

It-sektoren er førende i den udvikling, idet 11 pct. af branchens medarbejdere er udlændinge. I forhold til det, ligger finanssektoren langt tilbage med kun 4 pct. udlændinge. Til gengæld er disse medarbejdere som regel specialister med meget høje kompetencer.

Finansforbundet: Invester i uddannelse

På det grundlag peger Copenhagen Economics på to aspekter, der især skal adresseres: manglen på kvalificerede medarbejdere og lønsumsafgiften. Rapporten citerer en anden undersøgelse for at anslå, at Danmark i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. For den finansielle sektor vil det betyde, at der omkring 2020 vil være 1.500 it-specialiststillinger, der ikke kan besættes med danskere.

Og så er der lønsumsafgiften, som bliver anset for at være af stor betydning, når virksomheder skal beslutte, hvor de vil have opgaverne løst. Når afgiften i 2021 forhøjes til 15,5 pct. fra de nuværende 12,2 pct., anslås det, at 1.100 danske job går tabt.
 

Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, ser selvfølgelig gerne lønsumsafgiften, der er en skat på arbejde, afskaffet, men for ham er også udviklingen af kompetencer helt central.

"Vi skal på hele uddannelsesfronten indstille os på de krav, der er til fremtidens kompetencer. Især inden for tech-området. Det kræver en investering i hele uddannelses- og kompetenceområdet. Både fra Christiansborg, fra arbejdsgiverne og fra os som fagforening. For det finansielle område er en værdiskaber i Danmark. Både i forhold til højproduktive arbejdspladser og som eksportsektor. Derfor bør alle have en interesse i, at finans- og it-ansatte i Danmark er de dygtigste i verden og klar til at varetage de mange nye job, som digitaliseringen og internationaliseringen giver mulighed for at skabe. For verden hænger sådan sammen i 2017, at hvis kompetencerne ikke er til stede lokalt, kan de findes andre steder – og så bliver værdierne skabt dér og ikke i Danmark", siger Michael Budolfsen.

 

Seneste nyt