Menu luk

Computerarbejde kan slide dig op

Stort set alle må forholde sig til det digitale i arbejdshverdagen. Et dansk forskningsprojekt undersøger, hvordan det belaster både unge og ældre – såvel fysisk som mentalt.

29. maj 2017
3 min

​"Lige et øjeblik. Min computer kører langsomt nu. Jeg ved ikke, hvad der sker, det var da mærkeligt".

Når it-systemer gør knuder, kan det lynhurtigt skabe irritation og stresse – eksempelvis hvis en utålmodig kunde venter på svar i den anden ende af røret. Der skal heller ikke meget til, selv om man sidder alene og oplever ventetid foran computeren. Undersøgelser har således vist, at to sekunders forsinkelse på skærmen er nok til at skabe stress hos brugerne.

Man har også længe vidst, at arbejdet foran computeren kan belaste os fysisk – især øjne, nakke, skuldre og arme kan lide overlast.

Til gengæld ved man ikke, om de psykiske og fysiske gener rammer de ældre medarbejdere hårdere end de yngre, men nu vil et forskningsprojekt finansieret af Velux Fonden på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet forsøge at afdække, om det er tilfældet.

Gammel med mus i hånden

"Vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, så vi vil undersøge, hvilke konsekvenser det har for ældre med computerarbejde. For selv om levealderen stiger, sætter aldringen stadig ind i 50-60-årsalderen med blandt andet tab af muskelmasse. Derfor har vi en hypotese om, at ældre har sværere ved at holde til arbejdspresset både fysisk og psykisk", siger Pascal Madeleine, der er professor ved Aalborg Universitet og står for projektet sammen med lektor Afshin Samani og ph.d.-studerende Ramtin Z. Marandi.

I øjeblikket samler de data ind blandt henholdsvis en gruppe frivillige deltagere mellem 18 og 30 år og en med 50-70-årige. Deltagerne udstyres med en såkaldt eyetracker og bliver bedt om at løse opgaver på computeren.

Eyetracking fungerer ved, at øjnenes bevægelser registreres, så det kan analyseres, hvor personen kigger hen, men også hvor ofte vedkommende blinker, og om pupillerne udvider sig. Desuden måles muskel- og bevægelsesaktiviteten under opgaveløsningen.

"Målingerne af de fysiske reaktioner og aktiviteten fortæller os alt sammen noget om, hvor belastende situationen er for den enkelte deltager. Opgaverne bliver stadig sværere, når man svarer rigtigt, og vi forventer, at dataindsamlingen vil dokumentere, at ældre har sværere ved at holde til det pres, det skaber. Vi forventer også at se en kønsforskel, da vi ved, at kvinder generelt har større risiko for at udvikle migræne, nakke- og skulderproblemer i forbindelse med computerarbejde", forklarer Pascal Madeleine.

Han håber, at projektet, som kører to år endnu, vil kunne skabe grundlag for udvikling af nye feedbacksystemer, der kan tage presset af aldrende medarbejdere foran skærmen.

"Nu tænker vi langt frem, for vi kender jo endnu ikke resultatet af undersøgelserne. Men hvis vi som forventet finder, at ældre har sværere ved at holde til presset foran computeren, kan resultaterne forhåbentlig danne afsæt for at udvikle systemer, som kan bekæmpe de udfordringer, der fører til stress".

 

Seneste nyt