Menu luk

Bankerne fyrer op under robotteknologien

Hvad betyder det egentlig, at robotterne indtager finanssektoren? Hvordan ser de ud, og hvordan kommer indførelsen af robotteknologi til at påvirke medarbejderne? Magasinet Finans har talt med landets største pengeinstitutter for at høre, hvor langt de er med at indføre robotteknologi.

15. maj 2017
5 min

​En rundringning til Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit og Spar Nord viser, at landets største pengeinstitutter i stigende grad er optaget af at indføre robotteknologi. Indtil videre er det primært i form af Robotic Process Automation (RPA), som er computersoftware, der kan arbejde selv og udføre simple opgaver eller processer, og meldingen fra pengeinstitutterne er, at robotterne vil komme til at fylde mere og mere de kommende år. 

"Vi har ikke noget tal på, hvor mange robotter vi har. Jeg tror, tallet er under 25. Men det er noget, som vi har meget stor fokus på i øjeblikket. Robotterne løser de små manuelle opgaver, som ikke er særlig komplicerede, men som vi laver rigtig mange gange om dagen i banken, også selvom vi skriver 2017. Og der er rigtig stor efterspørgsel efter dem i banken. Så vi har nogle tanker om at geare op på det her område i den nærmeste fremtid. Og jeg tror sagtens, vi kan have 100 tasterobotter i banken bare inden for de næste par år", siger Steen Thinggaard, it-chef i Sydbank, som oplever et øget træk på it-løsninger i banken.

RPA er i stand til at taste på de samme knapper på skærmen, som en medarbejder ellers ville gøre det, hvorfor RPA også går under betegnelsen tasterobotter. Tasterobotterne er i sig selv ikke "intelligente", hvilket betyder, at de kun kan varetage den opgave, de bliver kodet til, men ikke selv kan lære noget nyt om den givne opgave, hvis noget ændrer sig.

Ifølge Steen Thinggaard er tasterobotterne forholdsvis lette at udvikle. Sydbank har for tiden to it-udviklere, som udvikler robotterne, og it-chefen fortæller, at det tager dem alt fra en time til et par dage at udvikle en tasterobot, afhængigt af om robotten skal udføre en simpel opgave eller en kæde af opgaver. Steen Thinggaard betragter derfor robotudviklingen som en forholdsvis simpel udviklingsopgave, der intet er at regne imod større it-projekter.

Flere robotrelaterede job i fremtiden

I Nordea har de også et øget fokus på at anvende robotteknologi og RPA. Ifølge Jan Sirich, leder i Group Digital i Nordea, bruger de RPA for at effektivisere og sikre bankens konkurrenceevne. Automatiseringen finder sted i forskellige bankområder og typisk i forbindelse med manuelt tunge processer som datatjek og dataflytning mellem systemer og andre processer, der er meget gentagelige, for eksempel i forbindelse med "onboarding" af nye kunder.

"Automatisering via robotics kan i udgangspunktet have relevans alle steder, hvor vi har mange ens gentagelser af den samme proces. En øget modenhed af RPA vil betyde, at medarbejderne i mindre grad bruger tid på 'simpel' databehandling og validering. Rutinevalideringer skal udføres og udføres korrekt, men det er jo normalt de mere krævende opgaver, som medarbejderne finder mest udviklende, og som ofte også skaber mest værdi for kunderne", siger Jan Sirich, som ser flere forskellige job opstå i kølvandet på brugen af robotter:

"RPA kræver forståelse for de eksisterende processer og evnen til at omsætte disse til 'kode' for at sikre, at en RPA-robot kan fungere optimalt inden for det felt, den bliver sat til. Samtidig er der behov for medarbejdere til at sikre, at RPA'erne leverer det ønskede output, og til at justere dem ved løbende at ændre deres konfiguration, efterhånden som nye behov opstår. Så evnen til at kunne 'samarbejde' med RPA'er og på sigt også systemer drevet af AI/kunstig intelligens vil i stigende grad være i fokus. Det er derfor også naturligt, at en stigende del af vores medarbejdere vil få nye kompetencer og erfaringer inden for disse områder".

Tag digital efteruddannelse

Ifølge Lars Malmberg, chef for forretningsudvikling i Danske Bank, har robotics ikke erstattet medarbejdere 1:1 i banken. Men arbejdsopgaverne forsvinder i støt tempo ud af banken især i Group Operations, som er bankens backofficeområde.

"Det digitale mindset bliver utrolig vigtigt, uanset hvor i banken du arbejder. Du skal forstå det digitale flow fra ende til anden, og du skal kende kunderejsen gennem hele vejen. Det kræver, at du selv er digitalt indstillet og kender de løsninger, der er. Det handler om at gå forrest og spille sig selv på banen og tage en proaktiv dialog med sin chef. Lad være med at vente på, at din chef spørger, hvad du skal, men spørg selv, hvad du kan gøre. Blandt andet er det en god ide at sige ja til efteruddannelse", siger Lars Malmberg til Danske Kreds' medlemsblad.

Og it er et godt bud på relevant efteruddannelse. Pengeinstitutternes it-afdelinger fungerer i langt højere grad end tidligere som motoren i sektorens forretningsudvikling. Det mærker Sydbanks it-chef, Steen Thinggaard:

"Vi er helt sikkert blevet flere i it-afdelingen, og der er ingen tvivl om, at it-området fylder mere nu, end det gjorde for fem år siden. Der er et træk på at få udviklet it-løsninger. Hvis du spørger forretningen om, hvad de kan se af forbedringer og effektiviseringsmuligheder, er det utrolig tit, at de vender tilbage med at sige: Vi har nogle ideer. Det er noget, du skal løse med it. Så der er ingen tvivl om, at it i øjeblikket er med til at effektivisere processer og arbejdsgange og skabe nye produkter, der vender udad mod kunderne", siger Steen Thinggaard.

Seneste nyt