Menu luk

Børnedeltid

Hvis du er ansat under en af Finansforbundets overenskomster, har du som forælder typisk ret til gå på børnedeltid med børn under 12 år.

Hvordan fungerer børnedeltid?

Arbejdstiden kan maksimalt nedsættes til 30 timer ugentlig, og børnedeltiden skal minimum vare 3-12 måneder. Det giver dig mulighed for at være mere sammen med dine børn, mens de er små, uden at det går ud over din karriere.

Eksempel

Du ønsker at holde barselsorlov med fuld løn til og med uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 60, ønsker du en deltidsansættelse, mens din mand samtidig holder barselsorlov på dagpenge i 20 uger fra uge 27. Hvis du ikke kan blive enige med din arbejdsgiver, har du ret til en deltidsansættelse på halv tid i perioden, ligesom du har ret til dit fulde pensionsbidrag i perioden.

 

Har du ret til samme stilling efter din barselsorlov?

I har som forældre begge ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for jer. I har også ret til enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som I ville have været berettiget til uden jeres fravær.

Din arbejdsgiver må ikke ændre din stilling væsentligt, mens du er på barsel. Sker det alligevel, kan det sidestilles med en opsigelse fra din arbejdsgiver. Oplever du at din stilling ændres, mens du er på barsel, skal du kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning.

Ved opsigelse pga. barsel gælder der særlige beskyttelsesregler i Ligebehandlingsloven.