Menu luk

Jarls leder december 2023

14. dec. 2023
3 min

Så meget på så kort tid. En passende overskrift på 2023 – og ikke mindst 2. halvår.

Skift af pensionsordning og sundhedsforsikring, mobiltelefon-løsning til alle, nye bruttolønselementer i form af mobiltelefon og tilhørende udstyr, agil-organisering i en stadig større del af banken og eksperimenterende forsøg med den seneste generation af kunstig intelligens – som bygger på store sprogmodeller.

"Store sprogmodeller er avancerede AI-systemer, der er trænet i enorme mængder tekstdata for at forstå og generere naturligt sprog. Disse modeller bruger deep learning- og komplekse neurale netværk til at analysere mønstre og sammenhænge i sprogdata. Ved at træne på et bredt spektrum af tekster fra internettet kan store sprogmodeller som ChatGPT opnå en omfattende viden om forskellige emner og kontekster. De er i stand til at generere sammenhængende og kontekstafhængige svar, der ligner menneskelig kommunikation. Store sprogmodeller er interaktive værktøjer til understøttelse af naturlige og brugbare og kan anvendes i forskellige applikationer"(ordret citat: ChatGPT 3.12.2023).

Selv om Danmark er et lille land med et sprog, der kun tales af få mennesker i global forstand, svarer ChatGPT ret overbevisende på spørgsmålet om “hvad store sprogmodeller er?” Først i sidste sætning kikser det.

Så mon ikke vi skal vænne os til at blive støttet og hjulpet i vores arbejdsliv af den nye teknologi – for eksempel når vi integrerer anvendelsen internt i processer og i rådgivningen. Begejstringen kan godt få fat i én, når man oplever hvor hurtigt og effektivt man kan få temmelig lange svar.

Begejstringen kan godt få fat i én, når man oplever hvor hurtigt og effektivt man kan få temmelig lange svar.
- Jarl Oxlund, formand

Og så er der alle men’erne – dem tør jeg ikke spørge ChatGPT om…

Det er snart årstiden, hvor vi kigger ind i fremtiden og lægger planer, så en ny pensionsordning er dobbelt højaktuel. Vi har fra kredsens side haft et intenst, men godt forhandlingsforløb i regi af pensionsudvalget med både banken, Velliv og Dansk Sundhedsforsikring.

Der er internt brugt mange ressourcer både i en undersøgelsesfase og i den praktiske tilrettelæggelse, som gør flytningen mulig. For det, skal der lyde en stor tak til både Karen, HR, herunder ikke mindst Lønadministrationen, Medarbejderbanken, Operations og til bankens eksperter på pensionsområdet.

PFA havde varslet markante præmieforhøjelser på tab-af-erhvervsevne-dækningen (TAE) fra 1.1.2024 og gjorde det nødvendigt med et konkurrent-tjek. Samarbejdet med PFA har stået på siden 1994, og det har været en stor beslutning at tage stilling til en flytning, der indebærer rigtig mange detaljer.

Vi modtager mange henvendelser med en vis skepsis overfor det nye. Individuel dialog og rådgivning giver afklaring på rigtig meget og bekræfter, at beslutningen om et skifte til Velliv er det rigtige i det lange løb, og det er jo lige hvad en pensionsordning handler om. Det lange løb.

Netop fordi pensionsopsparing er så langsigtet, er det dog vigtigt at få en god start og få taget stilling til de individuelle spørgsmål i forbindelse med sin pensionsordning.

Jeg vil opfordre alle til at få sig en pensionssnak med både Velliv og Sydbank. Det kan have betydning for, om man opretholder sin velfærd, er tilstrækkeligt dækket forsikringsmæssigt eller f.eks. betaler for meget for sin TAE, fordi man er overforsikret. Det kan også være, man skal have en individuel risikoprofil på sine investeringer eller aftale et individuelt risiko-aftrapningsforløb på sin pensionsinvestering henimod pensioneringstidspunktet.

Se videoen fra informationsmødet på Vores Sydbank og planlæg møder til en individuel gennemgang.


Emner

Seneste nyt