Menu luk

Fremtidens fagforening
– meget mere end sikkerhedsnet

Hvordan vækkes unges interesse for fagforeningen? Det var blandt de emner, der blev vendt på Finansforbundet Sydbank Kreds netværksdag for tillidsvalgte. Blandt deltagerne var den nyvalgte 27-årige tillidsrepræsentant Victor Mast, der har et bud på et svar.

14. dec. 2023
3 min

Vi ser ind i en fremtid med overskriften ’Omstillinger’, og alle kommer til at mærke effekten – også fagforeninger. Det blev slået fast ved netværksdagen for tillidsvalgte i Finansforbundet Sydbank Kreds den 2. november.

Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan fagforeningerne skal forberede sig på og være del af et samfund under omstilling, som Signe Bjørg Lyck holdt oplæg om.

Hun er projektleder af Finansforbundets ’Fremtidens fagforening’, som udforsker nye måder at lave fagforening på.

På netværksmødet præsenterede hun 12 indsigter, som fungerer som en slags byggeklodser, der kan samle et bud på den virkelighed, der venter.

Indsigter fra Fremtidens fagforening
”Indsigterne kommer vi til at bruge til at skabe koncepter for nye fagforeninger,” siger hun og forklarer, at hun også selv har fået skabt lidt overblik i en lettere kaotisk verden i sit arbejde med indsigterne.

Meget mere fællesskab

”Behovet for fællesskab uddør ikke i fremtiden. Men fællesskaberne skal nok finde nye former og udtryk for at klare sig. Måske fællesskab i retning af ’Sammen er JEG stærkere’. Altså fællesskab, hvor der er mere plads til at være individuel, og hvor et medlemskab bidrager til den enkeltes identitet.”

Fællesskabet i fx en fagforening skal også være nemt at stige ombord i og få indflydelse på, hvis det skal tale ind i fremtidens krav, vurderer hun.

”Det med, at man skal bevæge sig op igennem et system for at få indflydelse, ser ikke ud til at være dét, der efterspørges i fremtiden. Det giver ikke rigtig mening for – blandt andre – de unge. I fremtidens fagforening skal det på forskellig vis nok være lettere tilgængeligt at gå til og fra og gøre sig gældende i en fagforening,” siger projektlederen, der oplever stor interesse for at høre om og diskutere projektet.

”Fremtiden er ikke givet. Fremtiden påvirkes af de valg, vi tager nu”
- Signe Bjørg Lyck, projektleder i Finansforbundet

Klar på fremtiden

Blandt tilhørerne til hendes oplæg på netværksdagen var Victor Mast fra Sydbanks København Vest afdeling. Her er den 27-årige trainee blevet valgt som tillidsrepræsentant, selv om han stadig er under uddannelse.

”Det var spændende at være med til at drøfte fremtidens fagforening og høre oplægget. Jeg tror, mange unge tager de gode vilkår, som fagforeningerne har kæmpet for, for givet. Kampen om gode overenskomster er jo taget. Vi er født ind i en tid, hvor fokus er et andet sted, og det tror jeg, man i fagforeningerne skal være bedre til at spejle,” siger han.

”I dag går folk mere op i at have det godt end i at tjene penge: worklife balance, fleksibilitet, fire dages uge, mental sundhed. Hele den omstilling i samfundet kan vi gribe og bruge til at vække fornyet interesse for fagforeningerne.

Mere end sikkerhedsnet

Han forestiller sig, at fagforeninger kan forny sig på mange måder, blandt andet ved at omdefinere sit formål:

”Vi kan vise, at vi ikke bare interesserer os for det basale: god løn, ferie, barsel og så videre – men også fleksibilitet og skræddersyede løsninger. I stedet for først og fremmest at være sikkerhedsnet, skal vi også kæmpe for og stå for løsninger, der smitter bredere af på hverdagen, så det enkelte medlem får det godt i den.”

Tillidsrepræsentanten tror på, at det vil være den type argumenter, der kan vinde flere unges interesse for at være medlem i en fagforening – eller for den sags skyd tillidsrepræsentant, som han selv.

Victor Masts egen interesse for at indtræde som tillidsvalgt udspringer blandt andet af netop muligheden for at påvirke de nære hverdagsværdier.

”Vi er en afdeling på 14 kolleger og manglede en tillidsrepræsentant, så jeg spurgte ind til mulighederne. Jeg har tidligere været elevrådsmedlem og i bestyrelsen i min andelsforening, så jeg var lidt sporet ind på det allerede. Det tiltaler mig at have indflydelse og være bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og heldigvis har jeg god opbakning i min afdeling."

Han er næstyngst i sin afdeling og har noteret sig, at han også er ret atypisk aldersmæssigt i skaren af tillidsrepræsentanter.

”Jeg tror, vi får flere unge til at lytte, hvis vi også bliver flere unge tillidsrepræsentanter."
- Victor Mast, Trainee Sydbank

"Sådan er det jo generelt, man har bedre gennemslagskraft, hvis man kan spejle sig i dem, man taler med. Så det gælder nok også i denne sammenhæng.”


Emner

Seneste nyt