Menu luk

Landsmødedebat med stor respekt og tillid til hinanden

Kim Kristensen, der er tillidsrepræsentant i Kolding, deltog for første gang i Finansforbundets ekstraordinære landsmøde d. 27. og 28. september 2021, og han er især imponeret over det engagement og den respekt over for hinanden, som de delegerede kom med

18. okt. 2021
2 min

Til daglig er han tillidsrepræsentant og rådgiver i Lokal Erhverv i Sydbanks afdeling i Kolding, men i dagene 27. og 28. september var han en del af Finansforbundet Sydbank Kreds’ delegation til Finansforbundets ekstraordinære landsmøde, som fandt sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

”Det var en spændende oplevelse, hvor jeg åbent kunne komme med synspunkter til Sydbank Kreds fra linjen, hvor min arbejdsplads er”, fortæller Kim Kristensen

.

Kredsen blev til et politisk parti

Landsmødets første dag bød på et anderledes set up end det, man normalt ser på et landsmøde. Rammen var et Folketing med tre ministre, en formand og ni politiske partier (Finansforbundets kredse) med formænd, næstformænd, ordførere og udvalgsmedlemmer, og nogle af de delegerede havde roller som pressechefer og journalister, der skulle kommunikere og referere lovgivningsprocessen, som skulle munde ud i politiske dokumenter om henholdsvis det fleksible arbejdsliv, dataetik og fremtidens velfærd.

”Jeg deltog i det udvalg, der drøftede det fleksible arbejdsliv, hvilket også er det emne, jeg til daglig er tættest på. Det var tydeligt på debatten, at hjemmearbejdsplads og retten til en arbejdsplads fylder meget i nogle virksomheder, og at der er stor forskel på, hvordan man griber det an rundt omkring”, siger Kim Kristensen.

Finansforbundet Sydbank Kreds drøftede i partilokalet blandt andet, at fleksibilitet ikke kun handler om tid men i høj grad også om sted, og at man kun ved at kombinere tid og sted får den ønskede trivselsgevinst. En anden af kredsens holdninger til det fleksible arbejdsliv er, at ledere skal kompetenceudvikles, så de fremadrettet kan lede både medarbejdere på arbejdspladsen og medarbejdere på hjemmearbejdspladsen. Og så bør medarbejderne tage et medansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden i forbindelse med hjemmearbejde. Ellers bliver hjemmearbejde ikke en succes på den lange bane.

De øvrige emner til debat var dataetik og fremtidens velfærd.

 

Konklusionerne på debatten

Hvad angår dataetik, bør Finansforbundet arbejde for et dataetisk kodeks og nedsættelse af et dataetisk råd i samarbejde med arbejdsgiverne, lød en konklusion. Og selv om den finansielle sektor bliver stadig mere datadrevet, skal mennesket fortsat forblive vigtigst. Arbejdsgiverne skal ikke kunne afskedige medarbejdere ud fra, hvad en algoritme fortæller om den enkeltes produktivitet.

I forhold til fremtidens velfærd konkluderede det nedsatte udvalg på landsmødet, at der skal være fokus på rummelighed på arbejdsmarkedet, og karriere og talent har ingen alder. Der skal arbejdes for senkarriere – at seniorer får lyst og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet, end det er tilfældet nu.

Tillid, dialog og nysgerrighed skal være forudsætningerne for det fleksible arbejdsliv. Der skal være plads til alle i et stærkt fællesskab, der kan rumme den enkeltes valg, lød en anbefaling. En anden anbefaling er, at ledere skal klædes på til at lede i en fleksibel hverdag, hvor medarbejdere kan arbejde fra forskellige lokationer.

Finansforbundets ordinære landsmøde finder næste gang sted i september 2023.


Emner

Seneste nyt