Menu luk

Digital generalforsamling var et tilløbsstykke

Tre gange så mange som normalt deltog i kredsens generalforsamling, hvor de hørte kredsformand Jarl Oxlund fortælle i sin mundtlige beretning, at tilliden og troen generelt har fået det bedre i banken i den seneste tid.

25. mar 2021
5 min

Med mere end 160 tilmeldte medlemmer til Finansforbundet Sydbank Kreds digitale generalforsamling onsdag 17. marts var deltagertallet omkring tre gange så stort som til de seneste fysiske generalforsamlinger. På grund af corona-restriktionerne var kun formand og en næstformand til stede i Finansforbundets hus i København, hvor generalforsamlingen blev afholdt, mens tilhørerne og den resterende kredsbestyrelse befandt sig bag skærme fordelt over hele landet. Tilhørerne kunne høre kredsformand Jarl Oxlund fortælle om en periode præget af mange forandringer de seneste to år i sektoren og i banken.

”Blandt de gode forandringer er, at tilliden og troen blandt ledelse og medarbejdere har fået det bedre i banken i den seneste generalforsamlingsperiode. Det er også positivt, at vi går imod strømmen og åbner filialer og får selvstændige bankområder tilbage i Sønderborg, Horsens og Nordjylland”, sagde Jarl Oxlund i sin mundtlige beretning.
Til gengæld er der igen indført flere målinger af medarbejderne, hvilket kredsformanden ikke er tilhænger af.

”Produktivitetsmålinger kan være o.k., hvis de bruges til at understøtte mere fleksibilitet og selvstændig arbejdstilrettelæggelse – fremfor ren kontrol af medarbejderne”, mener han.

Vi skal stå sammen

Nedlukningen af samfundet 11. marts 2020 som følge af corona-pandemien, hvor mange medarbejdere blev sendt hjem for at arbejde, fungerede godt mange steder, men der var også områder, hvor ledelsen var alt for kontrollerende over for medarbejderne. Fra centralt hold indgik Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening en aftale, som blandt andet satte dele af arbejdstidsbestemmelserne i standardoverenskomsten i bero på grund af pandemien. Jarl Oxlund kritiserede i sin beretning, at man nogle steder lokalt accepterede vilkår, som var ringere end i den centrale aftale.

”Det burde ikke ske. I medlemmer må gå til os og bede om assistance, så vi kan vælge at tage kampen for, hvis vi vurderer, at kampen er værd at tage. Gode vilkår, kræver at vi står sammen”, sagde Jarl Oxlund.

Kulturer skal blandes

I beretningen berørte han også overtagelsen af Alm. Brand Bank og roste de to tillidsrepræsentanter Susanne Larsen og Pia Støjfer fra banken for et godt samarbejde.

”Der forestår stadig et stort arbejde med at blande kulturer på grund af forskelligheder i forhold til blandt andre medarbejdernes komme/gå-tider, tidsregistrering, værdipapirhandler, bil- og bonusordninger”, sagde kredsformanden og udtrykte forhåbninger om, at det nok skal lykkes.

Travlhed i forbindelse med overtagelsen af Alm. Brand Bank har betydet, at forhandlingerne om en lokal lønpulje er udsat, så resultatet først vil foreligge, så det kan træde i kraft 1. juli 2022 og ikke allerede 1. juli i år.

Corona-pandemien har i 2020 – ligesom med næsten alt andet – også sat sit præg på SEU (Sydbanks Engagements Undersøgelse) sidste efterår. Jarl Oxlund ærgrer sig over, at efterarbejdet – hvor man lokalt blandt andet har skullet drøfte resultaterne og udarbejde handleplaner – har haltet flere steder.

I beretningen opfordrede han medlemmerne til, at de skal huske at passe på sig selv og holde fri med jævne mellemrum. Derudover mindede han om vigtigheden af at bakke op om tillidsrepræsentanterne, som gør et stort og vigtigt arbejde for at gøre Sydbank til en god arbejdsplads.

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af tilhørerne.

Nytårskur var også et tilløbsstykke

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen kom i sin tale på generalforsamlingen ind på, at der under corona-pandemien er ydet en kæmpe indsats af sektoren og finansansatte for at holde hånden under virksomheder, som risikerede at bukke under for krisen.

”Finansforbundets undersøgelser viser, at der er blevet knoklet. Hver medarbejder har i gennemsnit arbejdet to timer mere om ugen end den aftalte arbejdstid, selv om de fleste har arbejdet hjemmefra”, sagde Steen Lund Olsen.

Selv om corona-situationen har tvunget danskerne til at være sammen hver for sig, har det også ført positive ting med sig. Således nåede deltagerantallet til Finansforbundets digitale Nytårskur i januar op på over 2.900.
”Det ville næsten være umuligt at holde et tilsvarende arrangement for så mange medlemmer fysisk”, påpegede Finansforbundets næstformand og fortalte efterfølgende om forbundets politiske mærkesager i den kommende tid.

De omfatter blandt andet at skubbe endnu mere til bæredygtig finans, at forholde sig til digitaliseringens indflydelse på vores arbejdsliv og at arbejde for, at flere kvinder kan få plads på ledelsesgangen i virksomhederne.

Fredsvalg til alle opstillede kandidater

Kredsformand Jarl Oxlund blev genvalgt for en ny fireårig periode. Der var også genvalg til Gitte Larsen, Tina Haurvig og Luise Amstrup. Tre suppleanter til bestyrelsen – Winnie Emmeline Ingemansen, Louise Rikke Christensen og Lene Enghave – blev valgt i nævnte rækkefølge ligeledes uden modkandidater. Gert C. Jöhnk og Jesper Lund Kammann fortsætter som henholdsvis intern revisor og revisorsuppleant.

Til Samarbejdsudvalget var der genvalg af Sønnich F. Sønnichsen og Helle Krogh, mens Mette Wollesen og Tina Haurvig blev valgt som deres suppleanter.

Spidsfindig satire med Andreas Bo

Standup-komiker Andreas Bo gik på den interimistiske scene i Finansforbundet, da kredsgeneralforsamlingen var slut, og underholdt deltagerne med spidsfindig satire.

”Lad os nævne den store elefant i rummet, som har været der hele året…. Og her tænker jeg selvfølgelig på den unaturligt lave rente på F5-lån”, lød det fra Andreas Bo, der selvom han på stribe har været kunde i Roskilde Bank, Spar Lolland og Amagerbanken, som er helt eller delvist krakket, fortsat holder af banker.

I forhold til corona-pandemien mener komikeren også, at man skulle se på de positive sider.

”Aldrig har I Sydbank-ansatte haft så god tid til havearbejde”, sagde Andreas Bo, som også tog Jarl Oxlund og ledelsen fra henholdsvis Sydbank og Finansforbundet under kærlig, satirisk behandling.

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen valgt at konstituere sig som det fremgår af organisationsdiagrammet.

Organisationsdiagram Finansforbundet Sydbank Kreds (pdf)

Seneste nyt