Menu luk

Finansforbundet Sydbank Kreds konstituering af bestyrelsen

Finansforbundet Sydbank Kreds har konstitueret sig

23. okt 2020
1 min

Kredsbestyrelsen har ifølge vedtægterne valgt at konstituere sig midlertidigt med to næstformænd. Som 1. næstformand er valgt Gitte Larsen og som 2. næstformand er valgt Margrethe Weber.
Kredsbestyrelsen suppleres – ligeledes ifølge vedtægterne - omkring 1.12.2020 med Luise Amstrup, som i dag er tillidsrepræsentant på Store Torv i Aarhus. Luise har godt ti års erfaring som tillidsre-præsentant og kender Sydbank særdeles godt.
Det skal også nævnes, at kredsens generalforsamlingsvalgte suppleant til kredsbestyrelsen, Annette Akstrup Hedegaard har haft muligheden for at vælge KB-posten til, men har sagt nej tak.

Seneste nyt