Menu luk

En god overenskomst

Der er udsigt til mærkbar lønstigning, forbedret barsel og to vigtige arbejdsgrupper. Jannie Skovsen, formand i Finansforbundet Spar Nord Kreds, er tilfreds med den nye overenskomst. Det samme er medlemmerne, som nu har stemt rungende ja

5. apr. 2023
3 min

Medlemmerne har nu med stort flertal vedtaget overenskomsten – 71 procent af de stemmeberettigede stemte og 93 procent af stemmerne var for ved urafstemningen, der sluttede 31. marts.

Næste step er de lokale forhandlinger. Dem ser Jannie Skovsen, formand i Finansforbundet Spar Nord Kreds, frem til med stor fortrøstning.

”Jeg forventer, det bliver gnidningsløst. Vi plejer ikke at have problemer med at nå enighed og havde et godt forløb sidste gang. Dengang var der mange nye elementer i overenskomsten. Vi beder alle væbne sig med tålmodighed, og afvente at bank og kreds sammen melder ud, så snart der er mere at fortælle”.

Mange gode elementer

”Vi har fået en rigtig god overenskomst og kan være godt tilfreds. Den indeholder nogle rigtig gode elementer.”

Jannie Skovsen er godt tilfreds med den nye overenskomst og de tre centrale forbedringer i form af lønstigning, forbedret barsel og arbejdsgrupper, der bl.a. skal zoome ind på senkarriere og dataetik.

”Overenskomsten er resultatet af en forhandling med arbejdsgiverne, og i en forhandling må man møde hinanden og får ikke alt, hvad man ønsker sig. Men vi har opnået meget af det, vi gik efter.”

Lønstigning til alle

Overenskomsten sikrer alle mere i løn:

”I år får alle samme procentsats, nemlig 4,5 procent. I 2024 kan det se anderledes ud. Lønstigningen er nemlig 3,7 procent, inklusive 1 procent til lønpulje. Det betyder, at alle kan være sikre på 2,7 procent i 2024. Fordelingen af den sidste procent kan forhandles mellem bank og kreds”, forklarer Jannie Skovsen.

I den forgangne overenskomstperiode var der også puljemidler i overenskomsten, men der blev ikke gjort brug af dem i Spar Nord.

”Det skyldes primært, at vi i kreds og bank ikke var i stand til at finde en relevant anden fordeling. Hvorvidt vi kommer til at indføre lønpuljer i Spar Nord i 2024, ved jeg ikke. Det må tiden og kreativiteten vise.”

Kredsformanden tilføjer, at hvis kredsen skal medvirke til en anden fordeling, kræver det saglige og transparente begrundelser - og også at det giver mening for flest mulige medlemmer.

Bedre barsel

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er også blevet enige om at stille forældre ens, så de har samme ret til fuld barsel med løn.

Orlovsrettighederne for fædre og medmødre stiger fra 16 til 26 uger med fuld løn. Forbedringerne gælder også for medadoptanter.

”Det er med til at forbedre ligestilling, at barslen bliver mere lige fordelt,” siger Jannie Skovsen.

Tillidsrepræsentant i Spar Nord, Anders Nørgaard, har tidligere kommenteret på den forbedring:
”Det er altså virkelig flot, at der nu er 26 ugers barsel til fædre og medmødre,” siger tillidsrepræsentanten, der selv blev far for anden gang for nylig og glæder sig over de ti ekstra uger.

Vigtige arbejdsgrupper

Der er også, som del af overenskomsten, nedsat flere arbejdsgrupper, hvor FA og Finansforbundet vil arbejde videre med løsninger. Bl.a. er der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at arbejde med fastholdelse af seniorerne.
Arbejdsgruppens forarbejde skal pege frem mod næste overenskomst.

”Både arbejdsgiverne og vi er interesseret i at nå resultater. I Spar Nord er vi allerede langt på det område, idet der er en bevidsthed om, at seniorer er attraktiv arbejdskraft. Ligestilling handler ikke kun om køn, men også blandt andet om alder – uanset alder skal man have udviklingsmuligheder i sit arbejde,” siger Jannie Skovsen.

Dataetik er emnet for en anden arbejdsgruppe, som også har vigtige opgaver at kaste sig over:

”Dataetik er et overenskomstemne til videre dialog blandt andet om, hvordan medarbejdernes data bruges af arbejdsgiverne. Det er vigtigt, at sektorens ansatte kan være trygge ved, hvordan data indsamles og bruges”, siger Jannie Skovsen.

Seneste nyt