Menu luk

Tillidsrepræsentantvalg i Spar Nord Bank

Brænder du for at gøre en forskel for dine kolleger og for gode arbejdsvilkår? Og har du lyst til at tage et medansvar, søge indflydelse og være bindeled mellem ledelse og medarbejdere – så er du måske dine kollegers tillidsrepræsentant?

I dag igangsættes valg af tillidsrepræsentanter i Spar Nord for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.

En tillidsrepræsentants opgaver handler blandt andet om:

 • At være bindeled mellem medarbejdere og ledelse
 • At medvirke til at fremme det gode samarbejde og trivslen
 • At formidle information til medlemmerne
 • At lytte til, rådgive og bistå det enkelte medlem
 • At påse at overenskomst og lokalaftaler overholdes
 • At fungere som sparringspartner for ledelsen
 • At kunne balancere hensynet til medlemmet, kollegerne og virksomheden

Som tillidsrepræsentant har du bl.a. følgende egenskaber:

 • Du er kompetent, ansvarlig, troværdig og respekteret af såvel ledelse som medarbejdere
 • Du er løsningsorienteret og samarbejdende
 • Du har en interesse for bankens forretningsstrategi
 • Du interesserer dig for et godt arbejdsmiljø

Kredsformand Jannie Skovsen fortæller: ”I Finansforbundet Spar Nord Kreds sætter vi en ære i at leve op til medlemmernes tillid. Tillidsrepræsentanterne har derfor en vigtig opgave i at repræsentere medlemmerne. Det gør de både i det daglige og gennem eksempelvis Områdeudvalgene, hvor direktører og tillidsrepræsentanter drøfter forskellige forhold af betydning for arbejdsvilkårene."

Ambitionen er naturligvis, at alle kolleger i banken har en dygtig tillidsrepræsentant. Derfor har vi til stadighed fokus på kompetenceudvikling, så bankens tillidsrepræsentanter er klædt på til opgaven.
- Kredsformand Jannie Skovsen

Opbakning er vigtig

Jannie Skovsen fortsætter: ”Ønsker du ikke selv at opstille, kan du alligevel gøre noget. Du kan give et skulderklap og en opfordring til den, som du ønsker, skal være din tillidsrepræsentant. Opbakning i tillidshvervet betyder alt, uanset om man som fungerende tillidsrepræsentant ønsker genvalg eller man som ny kandidat overvejer at stille op”.

Tillidsrepræsentantvalget igangsættes via mail fra Annemette S. Rønnow, kredssekretær, som samtidig står for afvikling af selve valget. Alle valg forventes på plads senest den 22. december 2022.

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter vil blive inviteret til en Intro-dag, som holdes i Aalborg den 11. januar 2023.


Emner

Seneste nyt