Menu luk

Nye regler åbner topledelsen for flere

Der bør ikke være nogen undskyldninger for ikke at styrke diversiteten i topledelserne fremover, mener næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen

6. jul. 2022
2 min

Nye og mere lempelige fit & proper regler åbner for større diversitet i ledelserne i finanssektoren.

Det mener Finansforbundet, der ser positivt på, at et flertal i Folketinget i sidste uge besluttede at skabe to ligestillede spor til vurdering af, om direktører og nøglepersoner lever op til kompetence- og erfaringskrav.

En med objektive kriterier og en mere skønbaserede kriterier. For de mindste banker har aftalepartierne desuden besluttet at lempe reglerne for vurdering af nøglepersoner.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der står bag aftalen.

 Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse

Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet, mener at det overordnet set er en fornuftig politisk aftale, der skaber mere gennemsigtighed i sektoren, og som forhåbentlig kan være med til at styrke tilliden til sektoren.

”Vi bider særligt mærke i, at sektoren nu kan rekruttere nemmere og bredere til de øverste ledelseslag. Der bør derfor ikke være nogle undskyldninger for ikke at styrke diversiteten i topledelserne fremover”, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

"VI HAR MANGLET ​TRANSPARENS ​OG RIMELIGHED I REGLERNE ​OG I FINANSTILSYNETS AFGØRELSER".
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Han mener, at det bredere syn på egnethed til posterne ikke bare kan være med til at rekruttere nye kræfter udefra til sektoren, men også kan være til fordel på de nuværende medarbejdere, der har planer om en ledelseskarriere.

”Jeg tror, at de nye regler kan være med til at fastholde mange af de ambitiøse medarbejdere i sektoren ved, at de nu kan se, at det ikke er så besværligt at nå toppen, ​og at det ikke er nødvendigt at skifte erhverv for at udleve sine ambitioner."

Har manglet rimelighed

Fit & proper-reglerne fastsætter de krav til kreditinstitutdirektørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som blev vedtaget efter finanskrisen.
Reglerne skal blandt andet sikre, at bestyrelsen og direktionen for et kreditinstitut besidder de kompetencer, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendige for at kunne fungere som bestyrelse og direktion.

Men Fit & Proper-vurderingerne har fået kritik for at indsnævre feltet af mulige kandidater udover det rimelige.

”Vi har manglet ​transparens ​og rimelighed i reglerne ​og i finanstilsynets afgørelser. ​Hvis man udelukkes, skal det altid fremstå tydeligt, hvad der konkret ligger til grund, og hvad tidsperspektivet er. Så man som person​ ikke er de facto dømt eller brændemærket på ubestemt tid og grundlag”, siger Michael Budolfsen.

Om aftalen

Den nye politiske aftale indeholder både nye fit & proper-regler, og nye regler for skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

Læs aftaleteksten

Seneste nyt