Menu luk

Det blev et ja

I går vedtog Finansforbundets landsmødedelegerede et forslag om, at Finansforbundet ansøger om medlemskab af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Vil man påvirke noget, skal man være med, der hvor beslutningerne træffes. At stå udenfor døren giver kun mulighed for at kritisere på bagkant. Finansforbundet har aldrig lagt skjul på, at vi ønsker at være en del af en hovedorganisation – vi har blot ikke kunnet finde det rigtige match for os.

I 2018 var vi i tvivl, om FH var det rigtige valg. På landsmødet valgte Finansforbundets delegerede derfor at undlade at følge med ind, da hovedorganisationen FTF lod sig fusionere med LO. Dengang lovede vi hinanden og dermed medlemmerne, at tiden udenfor en hovedorganisation skulle være kort.

En vigtig beslutning

I går tog Landsmødet en ny vigtig beslutning.
Vi har brugt 4 år på overvejelserne. Vi har vurderet, at der er flere fordele end ulemper ved, at Finansforbundet igen bliver medlem af en hovedorganisation. Der har været mange følelser indblandet undervejs, men ”at the end of the day” handler det om adgang til politisk påvirkning. Mit håb og min forventning er, at medlemmerne vil opleve, at det var det rette valg.

Som fagforening kører vi uændret videre, men nu med mulighed for at trække på ekspertise fra et større sekretariat. Vores forventning er, at indmeldelsen vil blive en fordel for begge organisationer. I sager, som berører sektoren og erhvervslivet, vil FA, som allerede er en hovedorganisation, ofte være inviteret ind i forhandlingerne. Nu får vi muligheden for at være med og bringe medarbejdersynspunkt og -interesser ind.

Et medlemskab fratager os ikke retten til særstandpunkter eller til at kommunikere uenighed. Det betyder heller ikke, at vi skal sympatistrejke, hvis andre faggrupper konflikter eller at Finansforbundet kommer til at betale til partikasser.

Påvirkning af politiske dagsordener

Med ansøgningen om medlemskab af FH følger adgangen til at påvirke såvel FH og derigennem beslutningstagernes holdninger til vigtige politiske dagsordener. Arbejdsmiljø, videre- og efteruddannelse, digitalisering, sektorens image osv. som hver eneste dag påvirker Finansforbundets medlemmers arbejdsliv.

FH har som hovedorganisation vist sit værd, bl.a. fordi organisationen har deltaget ved samtlige trepartsforhandlinger de senere år. Ved at træde ind i samarbejdet kan vi nu sikre os, at problemstillingerne for netop finanssektorens ansatte bliver frembragt.

Har du spørgsmål til indmeldelsen, er du naturligvis velkommen til at spørge din tillidsrepræsentant eller rette henvendelse til os på kredskontoret.

På vegne af Finansforbundet Spar Nord Kreds
Jannie Skovsen, kredsformand

Seneste nyt