Menu luk

DIALOGSPIL: DEN FÆLLES TONE

Du kan som leder, medarbejder eller tillidsvalgt tage initiativ til at hjælpe dine kolleger med at drøfte uønsket seksuel opmærksomhed med et nyt dialogspil, som Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet sammen står bag.

2 min

Spillet kan printes ud og det tager omkring et kvarter at spille en enkelt situation igennem. Deltagerne kan vælge imellem ti forskellige scenarier, som man lade sig udspille i forskellige arbejdssituationer, fx i kantinen, i elevatoren, i bilen på vej til møde eller i kontorlandskabet. Man vælger også selv, hvem scenen skal handle om i et persongalleri, som tæller medarbejdere fra studentermedhjælpere til chefer.

Ideen er blive klogere på hinandens grænser, og sættet af dialogkort er udviklet i samarbejde med virksomheden Play Circle. Konkret tager dialogspillet udgangspunkt i en række konstruerede, men realistiske, situationer, som medarbejdere og ledere skal drøfte, hvordan de vil håndtere.

Tillidsrepræsentanterne i Finansforbundet Spar Nord Kreds afprøvede en virtuel version af det nye dialogspil i forbindelse med tillidsrepræsentantmøde i kredsen den 14. april 2021.

Næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen gav et oplæg til dialogspillet, hvor han blandt andet sagde: ”Det er vigtigt, at vi som kolleger på arbejdspladsen kan arbejde med det her emne i fællesskab og uden at udskamme hinanden. Vores personlige grænser er forskellige, og når vi føler vores grænse overskredet, er det ikke altid, der er en krænker på den anden side. En bemærkning afsendt i god mening kan modtages på flere måder, og det er netop det, vi skal kunne tale åbent og fordomsfrit om. Vi skal skabe dialog og forståelse i stedet for konflikter, og det håber vi, at spillet kan være en hjælp til ude på arbejdspladserne.”

Kredsens tillidsrepræsentanter gav efterfølgende Michaels oplæg og dialogspillet blandt andet disse skudsmål med på vejen: ”Et meget vigtigt emne, men omvendt et meget svært emne, der viser, at vi er forskellige som mennesker og at det kalder på dialog og åbenhed.” ”Meget relevant og med overraskende elementer” og ”Men jeg tog især det budskab med mig, at fordi der er en krænket, er det ikke ensbetydende med, at der er en krænker. Vi har meget forskellige grænser.”

Det er Finansforbundets håb, at spillet kan bidrage til udviklingen af en åben kultur ved at sætte fokus på, hvordan medarbejdere og ledere kan tale om et emne, der ofte er tabubelagt.

Du kan hente spillet her.

Seneste nyt