Menu luk

Nye bestyrelses-
medlemmer

Kredsen var så privilegeret at få 3 nye bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2023

27. mar. 2023
4 min

Nye, erfarne kræfter til kredsbestyrelsen

Tre nye, stærke kandidater er blevet valgt ind i kredsbestyrelsen. Ved lidt nærmere eftersyn er de dog langtfra grønne i disciplinen bestyrelsesarbejde. Mød Rikke, Kim og Annette.
Af Birgitte Aabo

Fuld kraft tilbage til kredsen

Rikke Jakobsen har holdt en pause fra kredsbestyrelsesarbejdet, som hun var del af i ’15-’19, men nu er hun tilbage for fuld kraft.

”På et tidspunkt fik jeg lidt for meget at se til på arbejde og var nødt til at vælge”.
Hun fik dengang for Middelfart Sparekasse mulighed for at realisere den personalebank, hun havde skrevet opgave om på et af de uddannelser, hun deltog i som bestyrelsesmedlem. 

Nu er hun kreditcontroller og har fået tid til at gå ind i bestyrelsesarbejdet igen.

”Jeg er blev spurgt nogle gange af kredsen, om jeg var parat til at gå ind i arbejdet igen. Det er jeg nu”.

Rikke Jakobsen har været tillidsrepræsentant siden ’13 og synes, det er givende at være tillidsvalgt:
”Det er lærerigt og en fantastisk mulighed for personlig udvikling”.

Det, der fylder mest for Rikke Jakobsen er dog at få lov at påvirke udviklingen for kollegerne i en god retning:

”Trivsel er det, der fylder allermest for mig. Det griber ind i alt andet. Hvis trivslen er i orden, er der et godt afsæt på en arbejdsplads”.
- Rikke Jakobsen

Selv er Rikke Jakobsen blevet meget opmærksom på sin egen stresstærskel:
”Jeg er typen, der meget let lader mig begejstre og gerne arbejder meget. Nu er jeg blevet lidt mere moden og har lært, at jeg ikke skal løbe efter alle bolde, men først lige overveje, hvilke der kan omsættes til noget brugbart på den lange bane”.

Solid indsigt

Kim Ørbo-Pedersen er ny i kredsbestyrelsen, men har mange års erfaring med det faglige arbejde.
Ikke mindre end 22 ubrudte år har han været tillidsrepræsentant, og han har også fra ’06-’08 siddet i bestyrelsen for Finansforbundet Kreds Øst.

”Arbejdet i kredsbestyrelsen er lidt mere politisk og et niveau op i forhold til det at være tillidsrepræsentant – du kommer tættere på beslutningerne og dermed også bedre mulighed for at påvirke tingene”.

Noget af det, 48-årige Kim Ørbo-Pedersen vil have fokus på, er at it-medlemmerne huskes:
”Det, der optager mig mest er vores overenskomst, at spillereglerne overholdes. Man skal også huske, at it-medarbejdere og bankmedarbejdere på nogle områder arbejder meget forskelligt, fx i forhold til vagter. Der skal der tages højde for, så der er plads til forskellige arbejdsrutiner”, siger det nye medlem af bestyrelsen for Finansforbundet Kreds Vest.

Ved siden af arbejdet i kredsen og som tillidsrepræsentant skal han passe sit job som systemprogrammør hos JN Data i Roskilde.

”Jeg har haft en god snak med min chef om det faglige arbejde, og det skal nok komme til at fungere. Jeg planlægger selv mit arbejde og får det til at gå op. Jeg behøver ikke sidde på kontoret fra 8-16”.

Faktisk arbejder han oftest hjemme, men han sørger for at møde ind på kontoret et par gange om ugen:

”Det er vigtigt at være til stede fysisk ind imellem, ellers mister man noget. Hos JN Data arbejder mange meget hjemme, men når jeg tager ind et par gange om ugen, møder jeg alligevel mange kolleger og er synlig – det er også vigtigt som tillidsrepræsentant”.
- Kim Ørbo-Pedersen

Han glæder sig til at udvikle sig med mere fagligt arbejde, selv om han har prøvet meget i årene:
”Noget af det, jeg har arbejdet med og synes er spændende er den svære samtale – fx i forbindelse med fyringer. Og i det hele taget den del af tillidsrepræsentantarbejdet, hvor det kan mærkes, at ens indsats har betydning for kollegerne”.

Fra den ene bestyrelse til den anden

Annette Juul, der er seniorkonsulent i JN Data, er ny i Finansforbundet Kreds Vest, men kommer fra Finansforbundet Nykreds. Hun håber på, at kredsskiftet betyder øget indflydelse.

”Kreds Vest er bredt sammensat, med mange forskellige virksomheder. Det betyder, at alle må løfte blikket fra egen navle. Min forventning er, at det giver nye muligheder for at fremme og gøre opmærksom på it-medlemmernes interesser”.

Selv om Annette Juul er optaget af at it-medlemmernes interesser bliver bedre varetaget i Finansforbundet, peger hun også på, at forskellen mellem bankansatte og it-ansatte ikke altid er indlysende:

”Der er efterhånden sket en sammensmeltning og en glidning i jobbeskrivelser, så det kan være svært at skelne, hvem, der er hvad. Men det er stadig vigtigt at gøre mere for at signalere, at vi er et forbund, der har meget at tilbyde dem, der opfatter sig mest som it-ansatte. Det er vigtigt, hvis vi vil fremtidssikre Finansforbundet”.

Der er således også potentiale for at hverve mange flere hos JN Data, hvor omkring 400 af de 650 ansatte er medlemmer.

”Vi arbejder hele tiden på at hverve og vise, at Finansforbundet også er et it-forbund”.
- Annette Juul

Annette Juul, der har været tillidsrepræsentant siden ’14, er blandt andet optaget af trivsel og af løbende at blive klogere på, hvordan man konkret kan arbejde med vilkår på arbejdspladsen. Det betyder, at hun lægger meget energi i det faglige arbejde.

”Indimellem føler jeg, at tillidshvervet er et fuldtidsjob ved siden af mit fuldtidsjob som konsulent. Men jeg vil det meget gerne. Og det er spændende at tage del i bestyrelsesarbejdet”. 

Seneste nyt