Menu luk

Man kan give sin mening til kende

Steen Louie sætter som tillidsrepræsentant pris på at være med til at gøre en forskel for kollegerne. Han er klar til at tage endnu en tørn, når der til november skal vælges tillidsrepræsentanter i Vestjysk Bank

27. okt. 2021
2 min

Betegnelsen en garvet tillidsrepræsentant kan godt anvendes om Steen Louie. I 1994 blev han første gang valgt som tillidsrepræsentant på hans daværende arbejdsplads Jelling Sparekasse. Bortset fra nogle få år har han lige siden haft hvervet, hvor han har stillet sig op som talsmand for kollegerne og været i dialog med ledelsen om forholdene i virksomheden.

”Det er spændende at få lov til at give sin mening til kende og at være en del af en gruppe med andre engagerede tillidsvalgte, som vil bidrage til at gøre en forskel på arbejdspladsen”, siger Steen Louie.

Han arbejder til daglig som privatrådgiver i Vestjysk Bank i Vejle, der for mindre et år siden fusionerede med Den Jyske Sparekasse, som Jelling Sparekasse – Steen Louies første arbejdsplads – fusionerede med i 2007.

”Som tillidsrepræsentant kan jeg give ledelsen nogle hints om, hvordan jeg ser tingene på arbejdspladsen ud fra et medarbejderperspektiv. Og så kan jeg hjælpe mine kolleger, hvor de er presset. Det kan for eksempel være af stress eller ved afskedigelser, hvor jeg kan tale med dem og lytte til dem og støtte dem i at komme godt videre i arbejdslivet”, forklarer Steen Louie.

Synergi mellem SU og bestyrelse

Steen er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i banken og har tidligere også været medlem af SU/AMSU i Den Jyske Sparekasse. Det giver god mening, at samme person sidder begge steder, mener han.

”Der er flere emner, som går igen de to steder, og jeg kan eksempelvis tage emnet trivsel op i SU og også sætte det på dagsordenen i bankens bestyrelse og gøre det til et mere strategisk emne”, siger Steen Louie.

Han er en af i alt 19 tillidsrepræsentanter i Vestjysk Bank, der efter fusionen først på året nu er Danmarks 8. største bank.

”I min afdeling i Vejle er der ikke sket de store forandringer. Vi er de samme medarbejdere som før fusionen. Men vi kan godt mærke, at vi nu er en del af en større bank med flere muskler og mere pondus. Og om kort tid (9.-10. oktober red) runder vi en milepæl, når vores it-platforme bliver lagt sammen. Det glæder jeg mig til”, siger Steen Louie.

I november er det tid til valg af tillidsrepræsentanter, og her erklærer han sig klar til at tage endnu en periode som anfører for kollegerne.

Seneste nyt