Menu luk

Gensidig respekt baner vejen for det gode samarbejde

Når man respekterer hinandens roller, kan man være på forkant med komplekse problemstillinger, fremhæver Mogens Olesen, som er underdirektør og HR-ansvarlig i Ringkjøbing Landbobank

27. okt 2021
3 min

Gensidig respekt er ikke en selvfølge, men en forudsætning for et godt samarbejde, fastslår Mogens Olesen, underdirektør i Ringkjøbing Landbobank og ansvarlig for HR-området de seneste 13 år.

”Jeg er glad for at kunne sige, at samarbejdet med tillidsrepræsentanterne i banken bygger på et fundament af gensidig respekt. Vi har en grundlæggende forståelse for hinandens roller og rammerne, som blev grundlagt af det daværende DA og LO i Septemberforliget for over 120 år siden”, siger han.

Aftalen fra 1899 resulterede i, at arbejdsgiverne accepterede medarbejdernes ret til at organisere sig, mens medarbejderne anerkendte, at arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet.

”Der blev tænkt nogle gode tanker dengang. Når man har forstået og accepterer de grundlæggende principper, så respekterer man hinanden”, konstaterer Mogens Olesen.

”For nogle er det nødvendigt at lægge personlige og politiske overbevisninger væk. Vi har hver vores syn på tingene, men vi kan mødes i den ramme. Jeg har selv fået respekt for det ved at komme ind i det. En respekt, som jeg ikke havde, før jeg oplevede det selv i det organisatoriske samarbejde”, tilstår han.

Win-win-tankegang er vigtig

Samarbejdet mellem ledelsen og de tillidsvalgte i Ringkjøbing Landbobank tager udgangspunkt i de rammer, der gælder for den danske model og standardaftalerne mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Dertil kommer de områder, som de senere år er blevet lagt ud til lokale aftaler.

”Det sætter vi pris på, men det stiller øgede krav om at indgå i dialog”, siger Mogens Olesen.
Han fremhæver bl.a. det decentrale lønsystem, som har været en del af bankens virksomhedsoverenskomst (VOK) i over 20 år.

”Vi har solide og gode erfaringer i at forhandle. Vi giver og tager og får det til at lykkes, så begge parter går samlet ud og anbefaler aftalerne. Det er vigtigt, at man går ind i det med en win-win-tankegang. Hvis jeg vinder på den korte bane, taber jeg måske både nogen og noget på den længere bane”, pointerer underdirektøren.

Den gensidige respekt gør det også muligt at diskutere tingene og give uddybende orienteringer på væsentlige områder.

”Den gør os også i stand til at være på forkant med mere komplekse emner. Aktuelle eksempler er hjemmearbejde og bæredygtighed: hvordan arbejder vi med det, og hvordan opleves det fra begge sider”, opsummerer Mogens Olesen.

Spørgsmålene i bankens årlige trivselsmåling har parterne også udviklet sammen.

Ud over det rammesatte samarbejde fungerer det også på det uformelle plan:

”Vi tager fat i hinanden, hvis vi undrer os over noget, eller noget ikke fungerer. Når man har respekt for hinanden og hinandens roller, tager man fat om tingene, før de vokser sig store. Vi tør tage fat i hinanden, og vi tør at have hver vores holdninger til tingene”, fremhæver Mogens Olesen.

Seneste nyt