Menu luk

Stort udbytte for nye delegerede

Fællestillidsrepræsentant fra AkademikerPension, Sanni Pilgaard og Mette Rys Larsen, tillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn, deltog for første gang i landsmødet.

25. okt. 2023
3 min

Sanni Pilgaard Hjemmeside

Sanni Pilgaard, AkademikerPension, fællestillidsrepræsentant for 50 medlemmer, deltog for første gang:

”Overordnet synes jeg, det har været en rigtig god oplevelse, spændende og inspirerende.

Det bedste er, at jeg har fået udbygget mit netværk, især internt i Kreds Øst – vi var en stor gruppe, og jeg lærte en del bedre at kende.

Forberedelsesmødet forinden med kredsen ville jeg heller ikke have været foruden. Det betød, at jeg blev klædt på til at være med og deltage på en kvalificeret måde.

Det er mest, det nære, der interesserer mig. Jeg var i en gruppe, hvor vi blandt andet arbejdede med, hvad Finansforbundet skal gøre for de ledige.

Det synes jeg var rigtig interessant, men nogle af problemstillingerne var meget overordnede, det var svært at få det gjort mere konkret og nærværende. Det kan være lidt vanskeligt at forholde sig til, hvilken effekt det i sidste ende får på arbejdslivet.

Sådan er politik, når mange skal blive enige, kan resultatet virke som noget, det er svært at være uenig i. Jeg håber, det ender med at få den tilsigtede effekt.

Jeg synes, det er lidt svært at forsvare at bruge så mange dage på landsmødet – det er også længe at være væk fra sit arbejde. Så en dag kortere ville passe mig godt, jeg har tillid til at forbundet gør det godt og behøver ikke at høre så meget om mellemregningerne.

Lige inden landsmødet var der også 10 af mine kolleger, der var blevet fyret. Derfor var det meget intenst, jeg havde en hotline kørende hjem til mit arbejde samtidig med landsmødet.”

Mette Rys Larsen Hjemmeside

Mette Rys Larsen, tillidsrepræsentant Sparekassen Sjælland-Fyn, deltog for første gang i landsmødet:

”Jeg havde glædet mig til landsmødet. Jeg havde hørt, at det var meget intenst – og det var det. Der er mange mennesker, det er mange timer - vi var faktisk af sted hele ugen, det var lidt som at være i en lukket boble.

Det måtte godt have været en dag mindre, synes jeg.
Men ens netværk bliver i den grad udvidet, både internt i Kreds Øst og med pengeinstitutter på tværs af hele landet. Det er godt at høre om, hvordan andre gør eller har det.

På en måde er der stor forskellighed og samtidig er det tydeligt, at man er omgivet af mennesker, der minder om en selv.

At møde andre fra Finansforbundet var også godt - at se det set-up, man indgår i, foldet ud.

Jeg var med i den gruppe, der arbejdede med mennesker og organisation, vi talte meget om unge og rollen som tillidsrepræsentant. Det var meget oppe i helikopteren, men det er i den grad noget, der afspejler sig i min hverdag.
Blandt andet i forhold til kompetenceudvikling. Det er vigtigt, at vi som tillidsvalgte bliver ved at udvikle os til det arbejdsliv, der har forandret sig meget med meget hjemmearbejde og meget arbejde på distancen.

Følelsen af at være med til at påvirke var også god. Jeg er som førstegangsdeltager spændt på at se, hvad der er kommet ud af det om tre år.

Selv om det var intenst, ville jeg godt have det endnu mere intenst, forstået på den måde, at jeg gerne ville have haft lejlighed til at snakke mere med de andre delegationer. Bruge hinanden mere aktivt – og lytte lidt mindre i salen.”

Seneste nyt